Wołczyńskie Isandry rozdane...

W sobotni wieczór, 27 czerwca 2015 roku w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25 - lecia Samorządu Terytorialnego, podczas których zostały wręczone statuetki "Wołczyńskiego Isandra".

Czytaj więcej...

Burmistrz Wołczyna otrzymał absolutorium

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się Sesja Rady Miejskiej, na której rozpatrywano sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Wołczyna.

Czytaj więcej...

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”

Gmina Wołczyn przystąpiła do opracowania dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania OZE oraz poprawę jakości powietrza w gminie i stanowi jednocześnie warunek ubiegania się o środki w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Czytaj więcej...

Zielona Szkoła w Kołobrzegu

Uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie z wychowawczynią mgr Barbarą Błaszczykiewicz oraz Alicją Kanią i Alicją Rutkowską w dniach od 07 – 12 czerwca 2015r. uczestniczyli w Zielonej Szkole w Kołobrzegu.