Tegoroczne Obchody Narodowych Świąt Majowych

Święto Konstytucji 3 Maja 02

Tradycyjnie początek maja to czas uroczystości patriotycznych.Tegoroczne, gminne obchody rozpoczęły się 1 maja 2018 r. wydarzeniem sportowym – był to III Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 35+ o Puchar Burmistrza Wołczyna, który rozegrało na wołczyńskim "Orliku" 8 drużyn : Oldboy Brzeg, MKS Pogoń Oleśnica, Oldboy Team Sandow Wołczyn I, Oldboy Team Sandow Wołczyn II, Samarytanin Opole, Roluś Kluczbork, Oldboy Trzcinica oraz Oldboy Byczyna.

Po zaciętych meczach, ale rozgrywanych w atmosferze fair play I miejsce zdobyła drużyna Oldboy Brzeg, II miejsce drużyna MKS Pogoń Oleśnica a III drużyna Oldboy Team Sandow Wołczyn I. Najlepszym bramkarzem turnieju został Piotr Bagan (MKS Pogoń Oleśnica), królem strzelców Krzysztof Pawlik (Oldboy Brzeg) a najlepszym zawodnikiem turnieju został Sławomir Szota ( Oldboy Team Sandow Wołczyn II).

W dniu 2 maja odbył się 45 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej im. Mieczysława Godzwona. Wtorkowy wyścig kolarski Etap III Byczyna - Wołczyn rozpoczął się na rynku w Byczynie, a zakończył metą w Wołczynie. Kolarze przejeżdżali trasę: Byczyna rynek - Jaśkowice - Byczyna - Polanowice - Proślice -Jakubowice - Bruny - Krzywiczyny - Wołczyn - petla 2,5x. Na mecie w Wołczynie najlepsi byli: jako pierwszy Kacper Wawrzacz (ŚLĄSK) , drugi Eduard Ksiandzou – (BIAŁORUŚ), oraz jako trzeci Maciej Stelczyk ( MOTO AGBUD STELWED JELCZ LASKOWICE). Puchary dla najlepszych na wołczyńskim etapie wręczyli burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek , z-ca burmistrza Bogusław Adaszyński oraz Marcin Kaczmarczyk – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji UM w Wołczynie.

W środę 3 maja obchody 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele Św. Teresy w Wołczynie. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie zwyczajowo odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji wręczono Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn". Otrzymali je: Pani Irena Dziekan, Pani Stanisława Małecka, Pan Mieczysław Czapliński, Pan Mieczysław Olaniszyn, oraz Pan Paweł Kuliga. Odznakę „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn” otrzymała siostra Agnieszka Czekaj ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Wołczynie. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci z Przedszkola Publicznego w Wołczynie oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie.
Poniżej przedstawiamy krótkie charakterystyki odznaczonych osób.

„HONOROWY OBYWATEL GMINY WOŁCZYN”

Agnieszka Czekaj ur. 21 grudnia 1934 r. w Pozowicach (powiat krakowski). Ukończyła szkołę pielęgniarską w Poznaniu. Do zakonu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek wstąpiła w 1951 r. i otrzymała imię zakonne Bogumiła. Siostra Bogumiła posługę zakonną sprawowała w Katowicach następnie w Bytomiu-Boborek. Do Wołczyna przybyła w 1989 r. i przebywa do dziś. W Zgromadzeniu Zakonnym pełniła posługę opiekunki osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, poświęcając im wiele czasu i zamiłowania. Z wielką troską wyraża się o swoich podopiecznych podkreślając, że oni jak każdy potrzebują miłości. Podopieczni mówią do niej MAMA. Siostra Bogumiła to osoba niezwykle ofiarna, pracowita i pogodna. Zawsze gotowa by służyć pomocą. Jest lokalnie bardzo dobrze znana jako osoba niezwykle sumienna, bezinteresowna, oddana i skromna. Od lat pasjonuje się ogrodnictwem. W tym roku siostra Bogumiła obchodzi jubileusz 65-lecia złożenia Ślubów Zakonnych.

ZASŁUŻENI DLA „MIASTA I GMINY WOŁCZYN”

Pan Mieczysław Czapliński przez całe dotychczasowe życie związany jest z gminą Wołczyn, bowiem urodził się i wychował w Brzezinkach, a obecnie mieszka w Wołczynie. Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Po ukończeniu nauki pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wołczynie. Od 1979-1986 pracował w Śląskiej Fabryce Drożdży ”Polmos”. W 1986 r. zatrudniony został w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie przechodząc kolejno szczeble kariery zawodowej od stanowiska kierownika działu gospodarstw domowych i remontu, zastępcy dyrektora, a od 1988 r. do 2002 r. pełnił funkcję dyrektora zakładu. W kadencji 1994-1998 był radnym Rady Miejskiej i pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady.W 1998 r. po raz pierwszy został wybrany na radnego powiatu kluczborskiego i przez kolejne kadencje, aż do 2014 r. W latach 2002-2014 r. piastował stanowisko Wicestarosty Kluczborskiego. Od 2014 roku do nadal pracuje w Starostwie Powiatowym na stanowisku Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Pracując na różnych stanowiskach, zawsze starał się pracować na rzecz wspólnoty lokalnej. Mówi: „że nad wyraz ceni sobie współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, z której czerpie wiele satysfakcji”.

Pani Irena Dziekan mieszkanką naszej gminy jest od urodzenia. Pracowała w gospodarstwie domowym. Wychowała troje dzieci. Udzielała się w Kole Gospodyń Wiejskich w Komorznie. Aktualnie jest członkiem Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi w Komorznie i pełni funkcję skarbnika. Od wielu lat aktywna społecznie i zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć sołeckich skierowanych na integrację mieszkańców. Pani Irena jest zawsze otwarta, chętnie wspiera swoją pracą i pomocą organizację wielu sołeckich uroczystości, a także aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa.

Pan Paweł Kuliga działalność gospodarczą nieprzerwanie prowadzi w Wołczynie od 1990 r. jako usługi wulkanizacyjne. Zakład sukcesywnie rozwija się. Obecnie Firma „Lateks” jako Spółka świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej mechaniki samochodowej. Zatrudnia 12 osób.Pan Paweł od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną. Wspiera instytucje działające na terenie gminy realizujące różne projekty i inicjatywy lokalne, w tym kulturalne i sportowe. Mając 15 lat wstąpił do Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy”. Uczestniczył w trasach koncertowych w kraju i zagranicą, przynosząc rozgłos naszej gminie. Brał udział w koncertach na rzecz naszego lokalnego środowiska.Działał w strukturach Zarządu MKS „Polonia” Wołczyn. Od 12 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wołczynie.

Pani Stanisława Małecka od 1960 r. jest mieszkanką wsi Skałągi. Pracowała w RSP w Skałągach. W latach 1980-1991 była pracownikiem RUCH-u jednocześnie opiekunem byłej sali wiejskiej udostępnionej dla mieszkańców. W latach 2000-2009 pracowała jako gospodyni ks. proboszcza Sławomira Siewkowskiego. Aktualnie jest na emeryturze, ale nadal opiekuje się świetlicą wiejską w Skałągach. Od lat szefuje w kuchni podczas organizacji imprez okolicznościowych. Współorganizuje, czuwa nad organizacją i przebiegiem szeregu imprez kulturalnych na wsi. Zawsze chętnie służy pomocą, a niejednokrotnie wychodzi z własną inicjatywą. Oddana pracy na rzecz społeczności. Nieustannie aktywna, pełna energii i zapału do pracy.

Pan Mieczysław Olaniszyn w 1966 r. ukończył szkołę zawodową jako elektromechanik. W kolejnych latach podwyższył swoje wykształcenie kończąc szkołę średnią o kierunku administracyjno-prawnym. Przez wiele lat pracował w służbach mundurowych. Mieszkańcem Wołczyna jest od 1988 r. Swoją strażacką pasję realizuje od 1992 r. jako aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie. Posiada przeszkolenie pożarnicze, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. W czasie swojej społecznej służby pełnił obowiązki kierowcy ratownika. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy i powiatu kluczborskiego. W strukturach Zarządu Gminnego Związku OSP w Wołczynie pełnił funkcję skarbnika. Aktualnie nie bierze udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale bardzo zaangażowany jest w prace konserwatorsko-gospodarcze w OSP Wołczynie oraz we wszystkich jednostkach działających na terenie gminy. Swoją osobą wspiera działania OSP w Wołczynie poprzez zabezpieczanie imprez lokalnych m.in.: „Dni Wołczyna”, wyścig kolarski, biegi uliczne, zawody strażackie i wiele innych.

III Turniej Piłki Nożnej drużyn Oldbojów

Wyścig kolarski

Obchody Święta 3 Maja