Na terenie dawnego Linopłytu w Wołczynie powstaje fabryka mebli

icoFirma Meble Piaski z Wielkopolski będąca nabywcą terenu inwestycyjnego po dawnym Linopłycie w Wołczynie obecnie porządkuje blisko 10 hektarowy teren pod budowę fabryki mebli.

Dotychczas inwestor prowadził działania, w wyniku których przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności zakupionej nieruchomości gruntowej. Wykonał badania geologiczne oraz prace geodezyjne w celu wydzielenia dróg dojazdowych. Opracowana jest również dokumentacja techniczna budowy hal produkcyjnych. Jeszcze w tym roku w ramach pierwszego etapu inwestor planuje wybudować na tym terenie hale produkcyjne o łącznej powierzchni 11 tys. m2 wraz z kotłownią oraz budynkami technicznymi. Całościowo powstaną obiekty produkcyjne o łącznej powierzchni ok 25 tys. m2. W czwartym kwartale tego roku inwestor przeprowadzi nabór pracowników na produkcję stolarki tapicerskiej. Planuje zatrudnić od 250 do 300 osób. Docelowo w fabryce prace znajdzie blisko 400 osób.