EKOSYMBOL 2017 Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Logo ZWIKW dniu 24 listopada 2017 r. na uroczystej gali w Hotelu MONOPOL w Katowicach, w otoczeniu firm i instytucji biznesu i nauki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie otrzymał prestiżowe wyróżnienie EKOSYMBOL 2017. Nagroda przyznawana jest przez redakcję Monitora Biznesu i Monitora Rynkowego.

Przyznając wyróżnienie Kapituła Programu Promocyjnego SYMBOL 2017 doceniła przede wszystkim systematyczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączanie do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków kolejnych miejscowości gminy Wołczyn, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości wód i ochronę środowiska. Zdaniem kapituły na uwagę zasługuje również pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych, dla potrzeb rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Nagrodę z rąk Ministra Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marka Haliniaka oraz Redaktora Naczelnego Monitora Biznesu i Monitora Rynkowego Jakuba Lisieckiego odebrał Prezes Zarządu Mariusz Pieńkowski wraz z Prokurentem Alicją Wypych i Specjalistą ds. Rozwoju Bartoszem Kaniowiczem.