Zapraszamy do konkursu "Opolskie kwitnące"

bioroznorodenMarszałek Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego. Konkurs jest realizacją działań samorządu województwa opolskiego w zakresie informowania, promocji i edukacji o bioróżnorodności Opolszczyzny.

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów, ogródków działkowych i obiektów publicznych w województwie opolskim. W kategorii „Opolskie Kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Departament Kultury, Sportu i Turystyki. 

Do pobrania: Regulamin konkursu.  Karta zgłoszenia do konkursu.                                                              

200