INFORMACJA

Dla byłych pracowników Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego S.A. w likwidacji w Wołczynie.


Reprezentujący Spółkę Likwidator przekazał akta osobowe byłych pracowników do Archiwum Państwowego w Milanówku.

 

Adres do korespondencji:
Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek
Akta te będą archiwizowane w okresie do dnia 31 sierpnia 2015 r. i po tej dacie wszyscy zainteresowani, byli pracownicy Spółki będą mogli uzyskać zgodne pod względem formalnym poświadczenia honorowane przez Instytucje Państwowe.