WOŁCZYŃSKI ISANDER - zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia!

isanderW tym roku po raz kolejny przyznane zostaną statuetki „Wołczyński Isander”. To honorowe wyróżnienie ustanowione przez Radę Miejską w Wołczynie i przyznawane osobom, firmom i instytucjom, które wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu wołczyńskiego. Statuetki przyznawane są w trzech kategoriach: 1. Promocja Miasta i Gminy Wołczyn, 2. Działalność Społeczna i Charytatywna, 3. Biznes i Przedsiębiorczość w działalności: rolniczej i pozarolniczej.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tego wyróznienia. Zasady oraz karta zgłoszeń znajduje się poniżej w załączeniu. Termin na przyjmowanie wniosków upływa 13 marca 2020 r.

Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów można zgłaszać poprzez wypełnienie druku zgłoszeniowego, który można otrzymać:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wołczynie,
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.wolczyn.pl).

Wypełnione druki zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Obsługi
Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wołczynie lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

KANDYDATÓW MOŻNA ZGŁASZAĆ DO 13 MARCA 2020 ROKU

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać:

• Mieszkańcy miasta i gminy Wołczyn,
• Radni Rady Miejskiej w Wołczynie,
• Honorowi Obywatele Miasta Wołczyna,
• Odznaczeni odznaką „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”,
• Laureaci poprzednich edycji „Wołczyńskiego Isandra”,
• Właściciele, prezesi, dyrektorzy firm, instytucji oraz innych organizacji.

Wyłonienie laureatów „Wołczyńskiego Isandra” przeprowadza 6 osobowa Kapituła powołana przez Burmistrza Wołczyna. Kapituła za całokształt działalności może przyznać statuetkę „Super Wołczyńskiego Isandra”.
Laureatów w poszczególnych kategoriach poznamy na uroczystej Gali w dniu 27 czerwca 2020 roku organizowanej podczas obchodów XXIX Dni Wołczyna.

Druk zgłoszenoiwy do pobrania.