Uwaga rolnicy !

akcyzaZwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,w terminie od 3 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wołczyna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
• 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
• 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. Dz. U. z 2019 poz. 2489)

Dotacje odnośnie wniosków złożonych w terminie 3- 28 lutego wypłacane będą w dniach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Wniosek