Adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole

ikoZakres prac obejmuje przebudowę sal klasowych na salę zabaw i wypoczynku dla dzieci oraz modernizację pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do wieku dzieci.

Prace uwzględniały:

- remont sanitariatów z dostosowaniem do wymagań wiekowych,
- remont posadzek,
- remont zmywalni i pomieszczenia wydawania posiłków,
- malowanie ścian i sufitów budynku,
- przebudowę instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz wodociągowej,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wyposażenie kuchni, pomieszczeń magazynowych oraz szatni dla pracowników.
- wartość zadania: 491393,49 zł