Pożegnanie gości z Węgier

icoPrzez tydzień w Wołczynie gościliśmy 32 - osobową delegacja młodzieży z węgierskiej gminy w Kerekegyháza. Nasi goście z młodzieżą z Wołczyna wzięli udział w Dniach Wołczyna – wystąpili z programem artystycznym w ludowych strojach. W kolejnych dniach wizyty odwiedzili Buffo Ranch w Dąbrówce Dolnej, wzięli udział w spływie kajakowym po Stobrawie, zwiedzili Jurapark w Krasiejowie i Wrocław. Węgrzy spotkali się również z burmistrzem Janem Leszkiem Wiąckiem, który przybliżył historię partnerstwa obu gmin.