Nominowani do Wołczyńskiego Isandra

isanderNa posiedzeniu Kapituły „WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA” w składzie: Bogusław Adaszyński – Zastępca Burmistrza Wołczyna, Bogusław Dorociak – Sołtys sołectwa Bruny, Irena Kuśmierz – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Wołczynie, Krystyna Mazurczak – Sołtys sołectwa Wierzchy, Waldemar Antkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie, Ewa Włos – Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie dokonano analizy oraz oceny złożonych wniosków do Wołczyńskiego Isandra przyznawanego dla osób, instytucji, organizacji, przedsiębiorców, którzy wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu. W tegorocznej edycji Kapituła nominowała 13 kandydatów, spośród których wybierze laureatów w trzech kategoriach. Nagrody w postaci statuetki wręczone będą 30 czerwca 2019 r. podczas rozdania Statuetek Wołczyńskiego Isandra. 

Nominowani w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA PROMOCJA MIASTA I GMINY WOŁCZYN.

Małgorzata Łacina -Praca Pani Małgorzaty Łaciny jest przedsięwzięciem długofalowym, systematycznym, prowadzonym w sposób uczciwy i solidny. Prezentuje własną kreatywność i postawę innowatora. Promuje szkołę poprzez komunikowanie się z jej otoczeniem. Realizuje misję i cele, kształtuje pozytywny wizerunek, pozyskuje partnerów i sponsorów. Zarządza placówką od 2007 roku. W 2012 roku przy pomocy rodziców i nauczycieli utworzyła Stowarzyszenie Oświatowe KRUK, które jest organem prowadzącym szkołę. Zdobywa fundusze unijne pisząc odpowiednie wnioski o dofinansowanie zadań edukacyjnych. Jest koordynatorem projektów m.in. „ Wysoka Jakość Kształcenia w Szkole Podstawowej w Skałągach”, „Wysoka Jakość Edukacji w Punkcie Przedszkolnym”, „Odkrywcy Sekretów Nauki”. Poprzez prowadzenie projektów szkoła została wyposażona pomocami dydaktycznymi z zakresu matematyki, informatyki oraz przyrody, a uczniowie dzięki licznym wycieczkom mogli pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. W minionym roku pozyskała środki na remont całego budynku pawilonu. Sale przedszkolne wraz z łazienką zostały przystosowane do dzieci trzy i czteroletnich. Zostały wymienione okna, drzwi, podłoga oraz ocieplony sufit i odświeżone ściany.Kształtowanie wizerunku szkoły nie jest sprawą, ani łatwą, ani tanią, ale zapewne celową. Celem promocji szkoły jest wywołanie przychylności, sympatii, zaufania oraz przywiązania osób i instytucji. Liczy się inwencja i umiejętności. Sukces szkoły zależy od dyrektora i pracowników. Dyrektor musi być menadżerem oświaty, a nie tylko nauczycielem, któremu powierzono funkcje kierownicze. Takim menadżerem jest właśnie Pani Małgorzata Łacina.

MKS Wołczyn- to największy klub sportowy w gminie Wołczyn. Założony został w 2010 roku. Misją klubu jest zmobilizowanie możliwie jak największej liczby dzieci i młodzieży do uczestnictwa w prowadzonych zajęciach sportowych. Umożliwienie im efektywne spędzanie swojego czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz nauki systematyczności i współpracy w grupie. Obecnie klub zrzesza prawie 120 zawodników i zawodniczek. Najmłodsi z nich mają po 6 lat. MKS posiada aż 8 drużyn sportowych: 5 w piłce nożnej (Seniorzy, Trampkarze, Młodzicy, Orlicy, Żacy i Skrzaty), a także 2 drużyny w tenisie stołowym (IV Liga, Juniorzy), które reprezentują gminę Wołczyn nie tylko na terenie województwa opolskiego, ale także na terenie całego kraju. W 2018 roku MKS Wołczyn awansował po raz pierwszy w swojej historii do Klasy Okręgowej Seniorów oraz aż do ćwierćfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski OZPN, jako jedyna drużyna z tego szczebla rozgrywek. Klub MKS Wołczyn to nie tylko zawodnicy, ale także grono osób zaangażowanych w prowadzenie zajęć sportowych dla swoich kolegów z zespołu. Osoby te poświęcają swój czas chcąc dzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z młodszymi adeptami futbolu. W działalność klubu angażują się również rodzice dzieci, które uczęszczają na organizowane zajęcia, pomagając i wspierając trenerów swoimi radami, uwagami. Klub MKS Wołczyn to jednak nie tylko piłka nożna ale również tenis stołowy. Ta sekcja od kilku lat jest także wizytówką gminy reprezentując ją na terenie całego województwa. Dla zarządu klubu najważniejszy jest jednak zrównoważony oraz przemyślany rozwój zarówno sportowy jak i organizacyjny. Zarząd planuje powoli wdrażać nowoczesne metody zarządzania klubem MKS

Zespół Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” - działa od prawie 40 lat przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury. Jego założycielem jest Stanisław Bigus. W ciągu kilku lat z niewielkiej grupy uczniów szkół średnich i młodzieży pracującej powstał czterdziestoosobowy zespół. Kultywuje i podtrzymuje polskie pieśni i tańce ludowe. Zespół czerpiąc z folkloru przedstawia oprócz folkloru śląskiego polskie tańce narodowe oraz tańce z regionu kurpiowskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, krakowskiego i żywieckiego. Zespół uświetnia większość imprez, które odbywają się w Wołczynie i na terenie gminy. „Modrzewiacy”  mają też na swoim koncie występy w kraju i zagranicą, m.in. w Niemczech, Szwecji na Węgrzech. Jest laureatem wielu nagród zdobytych podczas przeglądów folklorystycznych, trzykrotnym laureatem pierwszego miejsca Wojewódzkiego Konkursu „Czasem zakręceni” w Chrząstowicach. Zespół dwukrotnie brał udział w Opolskim Święcie Pieśni Ludowej oraz dwukrotnie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych "Wiatraki", za każdym razem przyznawano zespołowi pierwsze miejsce.

Oldboys Team Wołczyn - działa od 2016 roku. Głównym założycielem klubu jest Marcin Perdek, którego celem była kontynuacja sportowych pasji do piłki nożnej mężczyzn powyżej 35 lat. Po czasie zrodził się w głowach Oldboyów pomysł na organizację turniejów. Pierwszy z nich odbył się 3 maja 2016r. w Wołczynie. Na prezesa klubu, z racji założycielstwa został powołany Marcin Perdek, wiceprezes Piotr Konieczny (właściciel firmy „Sandow”), który jest zarówno głównym sponsorem drużyny oraz skarbnik Jarosław Gruszka.Największe osiągnięcia: I miejsce – Beskidy Cup o Puchar Wójta Gminy Uście Gorlice (Październik 2018),II miejsce – VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Norberta Wolfa (Czerwiec 2018), I i II miejsce jako 2 odrębne drużyny w Pucharze Piłkarskiej Akademii Lututów 35+ ,V miejsce – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Goslar (Niemcy), (Wrzesień 2018), I miejsce – Zawody Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOSiT-u (marzec 2019) Na uwagę zasługuje fakt, że piłkarze prawie ze wszystkich zawodów wracają z medalami, promując tym samym naszą gminę na arenie kraju i nie tylko.Klub swoją działalnością sportową i osiągnięciami promuje nasz region w kraju jak i za granicą.

 

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.

Mariusz Buczek - jest muzykiem, kompozytorem, ale również działaczem społecznym. Swoją działalność artystyczną rozpoczął będąc uczniem 8 klasy szkoły podstawowej. Wtedy z grupą kolegów stworzył zespół instrumentalno-wokalny. Był współzałożycielem  grupy „Ex Animo”, tworzącej poezję śpiewaną. Obecnie Mariusz Buczek wraz z Małgorzatą Pasznicką  tworzą  zespół, który śpiewa i komponuje do utworów lokalnych poetów, promując ich poezję, a tym samym naszą gminę. Zespół wydał płytę pod nazwą „Szukam swego miejsca”. Mariusz Buczek często bierze udział w lokalnych uroczystościach, podczas których gra i śpiewa.Ma na swoim koncie wiele nagród, wyróżnień zdobytych podczas konkursów poetyckich również o treści religijnej. Mariusz Buczek podczas swej kariery zawodowej pracował z dziećmi i młodzieżą. W swoim życiu kieruje się wartościami chrześcijańskimi, które przekazuje swym podopiecznym m. in. w świetlicy środowiskowej „Przystań”, w Wołczyńskim Ośrodku Kultury oraz jako instruktor w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ostatnio pracuje z Zuchami. Wszystkie podjęte przedsięwzięcia przeciwdziałają potencjalnym uzależnianiom, zarówno od środków psychoaktywnych, jak i urządzeń elektronicznych.Swoimi muzycznymi umiejętnościami wpisał się także w sukcesy szkolnego zespołu „ Italia”, który od dwudziestu lat istnieje w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej. Pomagał w przygotowaniach zarówno całego zespołu jak i solistek do udziału w licznych ogólnopolskich

Artur Świtała - od 18 lat pracuje jako lekarz w Samodzielnym Ośrodku Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy Górnej. Mimo, że dojeżdża do pracy z Opola nie wyobraża sobie pracy gdzie indziej. Pracował również w Szymonkowie. Po zamknięciu tamtejszego ośrodka rozpoczął pracę w Wierzbicy Górnej, przejął pacjentów z Szymonkowa i okolic. Mieszkańcy uważają, że to ich najlepszy lekarz.Jego pacjentami są zarówno dzieci jak i dorośli. Na co dzień stara się tłumaczyć ludziom, żeby przede wszystkim obserwowali swój organizm, a nie sugerowali się wszech obecnym doktorem Google. Nie uznaje kompromisów, jeżeli chodzi o leczenie. Najpierw stara się poznać człowieka ze swoimi dolegliwościami, a dopiero później go bada. Nie czuje się też gorszy od kolegów z miasta, tak jak oni intensywnie się dokształca i za nic nie zmieniłby ośrodka w Wierzbicy Górnej na inny. Jest to winien mieszkańcom wsi za życzliwe przyjęcie.

Grażyna Równy - od 36 lat pracuje w służbie zdrowia. Obecnie w Ośrodku Zdrowia w Komorznie. Decyzję o swojej drodze zawodowej podjęła w klasie maturalnej. Pani Grażyna stara się traktować każdego pacjenta w taki sposób, jakby to była jej najbliższa osoba. Jest człowiekiem, który w pełni  oddaje się ciężkiej i wymagającej pracy. Jak sama twierdzi, służba ludziom jest nieodłączną częścią zawodu pielęgniarki. I w zależności od potrzeb powinna być maksymalnie wykorzystywana.  Dlatego jej zdaniem, tak ważne jest, aby pielęgnować  w sobie cechę życzliwości i chęci niesienia bezinteresownej pomocy.Taka osoba jak pani Grażyna promuje wartości, którymi powinni kierować się również zwykli ludzie, niezwiązani z zawodem, jaki ona wykonuje.  Praca i jej indywidualne podejście do każdego pacjenta zostało już zauważone i nagrodzone. Zajęła I miejsce w plebiscycie „Pielęgniarka/Położna Roku” w powiecie kluczborskim. Służba, trud i oddanie pełnionej funkcji, jak można zauważyć daje pani Grażynie poczucie szczęścia i spełnienia życiowego. Interesuje się również szydełkowaniem lubi kwiaty oraz pracę w ogrodnictwie. Cytat o. Fabiana Kaltbacha „Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci  niż nadmiarem kalkulacji i nieufności” oddaje jak wartościową osobą jest pani Grażyny Równy.

 

KATEGORIA BIZNES I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Mariusz Łakomy - przejął gospodarstwo rolne po rodzicach. Obecnie prowadzi działalność rolniczą na ok. 100 hektarach. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną. W strukturze zasiewów   w gospodarstwie przeważają: pszenica, rzepak. Do uprawy zasiewów gospodarstwo używa nowoczesnego sprzętu rolniczego. Pan Mariusz działa czynnie w Kole Łowieckim „ŚWIT „ poprzez zwalczanie szkód łowieckich w rolnictwie spowodowanych przez zwierzynę leśną. W 2018 roku podczas Dożynek gminnych w Wołczynie otrzymał uroczyste podziękowanie od Burmistrza Wołczyna w uznaniu za prowadzenie działalności rolniczej. W 2011, 2012 i 2013 r. był nominowany za bardzo dobre plony do nagrody „Złoty Kłos”. Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest przez SITR od 2001 r. firmom, instytucjom i osobom fizycznym zasłużonym zarówno dla rozwoju rolnictwa, jak i za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Swe uprawy sprzedaje do Browaru Namysłów. W swoim gospodarstwie Pan Mariusz stawia na ekologię oraz przestrzega zwykłych dobrych praktyk rolniczych. W tym roku został nominowany do najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oprócz pracy w gospodarstwie rolnym udziela się społecznie i bierze czynny udział w pracach na rzecz lokalnej społeczności. Wspiera również charytatywnie wiele przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy.

Tomasz Owsiński - przejął gospodarstwo rolne po rodzicach w 2005 roku. Swą działalność rozpoczął od uzyskania dofinansowania na „Młodego Rolnika” pozyskanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie prowadzi działalność rolniczą na ok. 30 hektarach na własność, natomiast łącznie z dzierżawą posiada około 80 hektarów.  Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną i zwierzęcą opas bydła w ilości 20 sztuk. W strukturze zasiewów w gospodarstwie przeważają: pszenica, rzepak, kukurydza i pszenżyto. Do uprawy zasiewów gospodarstwo używa nowoczesnego sprzętu rolniczego, na który Pan Tomasz uzyskał dofinansowanie z programu PROW na modernizację gospodarstw rolnych.Rolnik działa czynnie w Kole Łowieckim „ŚWIT” Wołczyn. Tym samym przyczynia się do zwalczania szkód łowieckich w rolnictwie spowodowanych przez zwierzynę leśną. Na co dzień jest mężem i ojcem dwóch synów. Interesuje się hodowlą gołębi pocztowych.

Tomasz Rybski- przejął gospodarstwo rolne po rodzicach w 2009r.  Obecnie prowadzi działalność rolniczą na ok. 80 hektarach. Gospodarstwo nastawione jest przede wszystkim na  produkcję roślinną. Wśród zasiewów przeważają: pszenica ozima, kukurydza, rzepak. Na co dzień Pan Tomasz pracuje jako menager d.s. sprzedaży w firmie Osadkowski S.A. Na zmodernizowanie swojego gospodarstwa rolnego w celu stworzenia nowoczesnego parku maszynowego rolnik uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Lubi polskie filmy i interesuje się podróżami. Spełnia się również w roli męża i ojca dwójki dzieci.

 

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA

Pizzeria Artus - na mapie Wołczyna należy do nowych restauracji. Powstała w 2016 roku. Agnieszka Kuliga, obecna właścicielka wcześniej pracowała na trzy zmiany w Aubi - Sigenia w Kluczborku. W końcu chciała mieć coś swojego. Inspiracją był wyjazd do Italii z rodziną, gdzie próbowała włoskich specjałów w tamtejszych trattoriach.W końcu wynajęła pomieszczenia od Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. Teraz pozostawała jeszcze nazwa, która nawiązywała do kawiarenki, która był już w tym miejscu przed laty. Od początku wiedziała, że pizza musi mieć oryginalny smak. W tym celu przeszła szkolenie u włoskiego mistrza pizzy. Poznała technologię powstawania tego prostego, aczkolwiek wyrazistego dania. Pozostał jeszcze remont pomieszczeń, nawiązujący prostotą do włoskich restauracji i piec opalany drewnem. Na wszystko musiała wziąć kredyt. Zaryzykowała. Jak później się okazało był to strzał w dziesiątkę. Mieszkańcy Wołczyna, ale nie tylko, również okolicznych miejscowości polubili pizzę z Kluczborskiej. Przychodzą do restauracji, gdzie organizują towarzyskie spotkania. Chętnie zamawiają też pizzę do domu. Co się złożyło na sukces? Oryginalny smak i wysokiej jakości produkty sprowadzane prosto ze słonecznej Italii. Pani Agnieszka w swoim menu ma makarony, desery, kawę i ciasto oraz  20 rodzajów pizz. Mówi, że mogłaby mieć więcej, ale chce się skupić na jakości, a nie ilości. Zatrudnia w Artusie dwie młode osoby.

Kawiarenka Mała Czarna - założona została przez Państwa Siemońskich i funkcjonuje w Wołczynie od kwietnia 2018 r.Zdaniem właścicielki do tej pory w Wołczynie brakowało typowej kawiarni. Miejsca gdzie można zjeść lody, ciasto i wypić dobrą kawę. W kawiarni zatrudnione są dwie osoby, które chętnie podnoszą swoje kompetencje z zakresu baristyki.  Zespół łączą dobre relacje, co wnosi miłą atmosferę do lokalu. Sama właścicielka wprowadza co rusz nowe dania do swojego menu, dzięki czemu kawiarenka przyciąga nowych klientów. A ci z kolei chwalą zaangażowanie właścicieli ze względu na różnorodność ciast, lodów i innych smakołyków w menu.To wyjątkowe miejsce na mapie Wołczyna, gdzie można miło i sympatycznie spędzić swój wolny czas. Co ciekawe klientami Małej Czarnej są zarówno młodzi ludzie, jak i starsi. I wszyscy podkreślają zarówno dobry smak kawy, ciast oraz pysznego klimatu.

„Pilok Leszek Zakład Wielobranżowy” - Ceniony jest ono przez klientów za konkurencyjne ceny, wysoką klasę obsługi, terminowość, szybkość wykonywania zamówionych prac. Domeną firmy są usługi związane  z budownictwem. Przedsiębiorstwo w tej branży działa od 1996 roku.  Posiada doskonale wykwalifikowany zespół współpracowników  z długoletnią praktyką oraz nieposzlakowaną opinię w branży. Zakład zatrudnia trzy osoby, które nieustannie uczestniczą w szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje, a tym samym chcą sprostać konkurencji oraz wymogom rynku budowlanego. Firma zajmuje się  m. in. pracami budowlanymi związanymi z budową domów mieszkalnych, niemieszkalnych, rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, przygotowaniem terenu pod budowę, wykonywaniem instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, zakładaniem stolarki budowlanej. Właściciel firmy Leszek Pilok ma wiele zainteresowań. Najbardziej ceni sobie motoryzację oraz nowości w  branży budowlanej.