Ostatnia uroczysta sesja Rady Miejskiej w tej kadencji

Herb Wołczyna bez tłaW dniu 17 października 2018 roku w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się ostatnia w tej kadencji, 50 uroczysta sesja Rady Miejskiej. Rada Miejska podjęła w tym czasie 335 uchwały organizacyjne i problemowe zajmując w ten sposób stanowisko i wyrażając swoją opinię w sprawach należących do kompetencji Rady określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Uchwały podjęte przez Radę Miejską dotyczyły w szczególności: budżetu, podatków, oświaty, kultury i sportu, gospodarki przestrzennej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska. 

Ostatnie cztery lata to czas bardzo wytężonej pracy opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej. Czas pełen wyzwań, choć niejednokrotnie trudnych to jednak zakończonych sukcesem. Od początku kadencji postawiono na aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Pomimo ogromnej konkurencji, zostały pozyskane znaczące środki, które pozwoliły realizować kolejno zamierzone cele. Wykonano kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji z zakresu: drogownictwa, gospodarki ściekowej, odnowy wsi, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
Realizacja tych wszystkich działań nie byłaby możliwa bez wsparcia, akceptacji oraz ogromnego zaangażowania i pracy, jaką włożyli radni, sołtysi pracownicy jednostek samorządowych, urzędu, przedsiębiorcy, strażacy, emeryci, społeczność sołecka, młodzież szkolna i inne organizacje.
Po omówieniu spraw bieżących i ostatnich uchwał, na konie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz podziękowali Radnym za pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji 2015 - 2018 oraz za wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Słowa uznania i podziękowania skierowali również do sołtysów i pracowników jednostek samorządowych.