Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie

W ramach przebudowy:

  • wykonano nową nawierzchnię drogi,
  • wybudowano nowe chodniki i ścieżkę rowerową,
  • poprawiono system odwodnienia - budowa kanalizacji deszczowej,
  • wykonano elementy organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe),
  • zamontowano lampy oświetelniowe.

Całkowita wartość projektu: 2 525 484,01 zł

Dofinansowano z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Numer Umowy o dofinansowanie – PR/G/31/2017/U/32/2018

Kwota dofinansowania: 1 232 516,00 zł