Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 22 lutego 2023 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Wołczynie oraz Markotowie Dużym. Po upływie terminu na sprzedaż zostaną ogłoszone przetargi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

dz. nr 53_27 Wołczyn przetarg
dz. nr 53_28 Wołczyn przetarg
dz. nr 217_4 Markotów Duży przetarg

 


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszony został w dniu 24 stycznia 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Szymonkowie oraz wykazy działek przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu położone w obrębie Gminy Wołczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.
dz. nr 510/5 Szymonków przetarg


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 5 stycznia 2023 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży – 1 działka na poszerzenie, 1 działka zab. transformatorem, 8 lokali mieszkalnych (w tym 1 w formie przetargu). Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

lokal mieszkalny główny najemca ul. Młyńska 6/2

lokal mieszkalny główny najemca ul. Kluczborska 31/6

lokal mieszkalny główny najemca Rynek 9/1

 lokal mieszkalny główny najemca ul. Namysłowska 17/3

dz. nr 630/2 Wąsice transformator

dz. nr 375/2 Ligota Wołczyńska poszerzenie

lokal mieszkalny główny najemca ul. Kluczborska 49/7

lokal mieszkalny główny najemca ul. Drzymały 6/10

lokal mieszkalny główny najemca ul. Namysłowska 16/7

lokal mieszkalny przetarg ustny nieograniczony ul. Kluczborska 41/1

 


 

Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 24 października 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (2 lokale dla głównych najemców, 1 lokal użytkowy, dz. w Szymonkowie) oraz działka do dzierżawy położone w obrębie Gminy Wołczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

lokal mieszkalny główny najemca ul. Kluczborska 41/3

lokal mieszkalny główny najemca ul. Kluczborska 43/3

lokal użytkowy ul. Kluczborska 6 przetarg

dz. nr 23 Szymonków przetarg


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 9 sierpnia 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz do dzierżawy położone w obrębie Gminy Wołczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

cz. dz. nr 29 Wołczyn dzierżawa 

lokal mieszkalny główny najemca ul. Kościelna 1/4

lokal mieszkalny główny najemca ul. Namysłowska 4/2


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 24 czerwca 2022 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży – 3 działki na poszerzenie (w tym 1 do oddania w uż. wieczyste) oraz 2 lokale mieszkalne (w tym 1 dla głównego najemcy). Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

dz. nr 106/8 Wołczyn poszerzenie

dz. nr 140/1 Wołczyn poszerzenie

dz. nr 208/6 Wołczyn poszerzenie

lokal Kluczborska 27/3A przetarg

lokal Kluczborska 41/2 główny najemca


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 5 maja 2022 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży – 3 działki budowlane oraz 1 na poszerzenie. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

dz. nr 53/35 Wołczyn

dz. nr 53/34 Wołczyn

dz. nr 871/6 Wołczyn

dz. nr 225/17 Wołczyn poszerzenie


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 3 marca 2022 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (przetargowo: dz. budowlana, dz. rolna, 4 dz. rolno-budowlane, bezprzetargowo: dz. na cele działalności sakralnej oraz lokal dla głównego najemcy). Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

 

lokal dla najemcy ul. Drzymały Wołczyn

 dz. nr 97/5 Brynica

dz. na cele sakralne

dz. nr 112/1 Krzywiczyny

dz. nr 10/6 Bruny

dz. nr 400/6 Wierzbica Dolna

dz. nr 118 Wierzbica Dolna

dz. nr 8/4 Duczów Mały

Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 28 października 2021 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (działki: nieużytek, tereny P.S.B, lokale dla głównych najemców, poprawa warunków zagospodarowania). Po ustawowym okresie wywieszenia na sprzedaż działek zostaną ogłoszone przetargi. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

zarządzenie wykaz nieruchomości - działka nr 324/37 Wołczyn tereny P.S.B.

zarządzenie wykaz nieruchomości - działka nr 508 Wołczyn poprawa warunków

zarządzenie wykaz nieruchomości - działka nr 152/3 Skałągi

zarządzenie wykaz nieruchomości - lokal ul. Kluczborska 5a

zarządzenie wykaz nieruchomości - lokal ul. Byczyńska 9

zarządzenie wykaz nieruchomości - lokal ul. Dworcowa 20


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 13 sierpnia 2021 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (2 dz. budowlano-rolne). Po ustawowym okresie wywieszenia na sprzedaż zostaną ogłoszone przetargi. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

ogłoszenie o wykazie - dz. 112/1 Krzywiczyny

ogłoszenie o wykazie - dz. 8/4 Duczów Mały


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 16 lipca 2021 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (dz. na poprawę zagosp. działki sąsiedniej, 2 dz. budowlane, 1 lokal dla głównego najemcy) oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. Po ustawowym okresie wywieszenia na sprzedaż działek budowlanych zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

ogłoszenie o wykazie - lokal główny najemca ul. Drzymały 3

ogłoszenie o wykazie - dz. 508 Wołczyn poprawa warunków nieruchomości sąsiedniej

ogłoszenie o wykazie - dz. 905 Wołczyn sąsiedztwo ul. Jaśminowej

ogłoszenie o wykazie - dz. 899 Wołczyn ul. Słonecznikowa


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 27 maja 2021 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują 2 nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ( 1) dz. na poprawę zagosp. działki sąsiedniej, 2) dz. teren zieleni parkowej) oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. Po ustawowym okresie wywieszenia na sprzedaż działki nr 2 zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

ogłoszenie o wykazie - Szum działka na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

ogłoszenie o wykazie - Krzywiczyny - teren zieleni parkowej


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 25 marca 2021 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (4 działki do zabudowy, 1 częściowo bud. i częściowo rolna,1 działka na poprawę zagosp. działki sąsiedniej, 1 dz. użytek zielony) oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. Po ustawowym okresie wywieszenia na sprzedaż działek (oprócz dz. na poszerzenie) zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn działka poprawa warunków zagospodarowania działki sąsiedniej

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn ul. Byczyńska działka budowlana

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn ul. Byczyńska działka budowlana

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn tereny zabudowy wytwórczo-skladowej

ogłoszenie o wykazie - Wierzbica Dolna działka budowlana

ogłoszenie o wykazie - Wierzbica Dolna działka budowlano-rolna

ogłoszenie o wykazie - Wierzchy użytek zielony

 


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 8 lutego 2021 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (4 lokale dla głównych najemców, 1 działka przeznaczona pod budowę garaży) oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. Po ustawowym okresie wywieszenia na sprzedaż działki zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - dz. 61/9 ul. Byczyńska


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 26 sierpnia 2020 r. wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Wykazy obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (1 budynek mieszkalny i 2 lokale dla głównych najemców, 2 działki na regulację granic, 11 działek budowlanych). Po ustawowym okresie wywieszenia na sprzedaż działek budowlanych zostaną ogłoszone przetargi. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30. tel. 077 4188424 wew. 213.

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - poszerzenie

ogłoszenie o wykazie - poszerzenie

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - dz. 887 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 888 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 892 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 893 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 894 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 895 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 896 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 898 Jaśminowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 909 Słonecznikowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 927 Krokusowa

ogłoszenie o wykazie - dz. 1061 Kwiatów Polskich


 

 Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszony został w dniu 27 lutego 2020 r. wykaz nieruchomości:

ogłoszenie o wykazie


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1 wywieszone zostały w dniu 4 maja 2020 r. wykazy nieruchomości:

ogłoszenie o wykazie - główny najemca 

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - główny najemca

ogłoszenie o wykazie - Brynica

ogłoszenie o wykazie - Brynica

ogłoszenie o wykazie - Gierałcice

ogłoszenie o wykazie - Wierzbica Dolna

ogłoszenie o wykazie - Wierzbica Dolna

ogłoszenie o wykazie - Wierzbica Dolna

ogłoszenie o wykazie - Wierzchy

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn

ogłoszenie o wykazie - Wołczyn

 

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem