Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Podziemne zasoby wód termalnych

Gmina Wołczyn przedstawia ofertę zagospodarowania dla celów leczniczych lub innych podziemnych zasobów wód termalnych o składzie umożliwiającym wykorzystanie ich również w lecznictwie sanatoryjnym. Poniżej przedstawiamy kilka szczegółów dotyczących właściwości solanek znajdujących się na terenie gminy Wołczyn i zachęcamy potencjalnych inwestorów do zainteresowania się wszystkimi możliwościami zastosowania tak atrakcyjnych zasobów.
Wołczyn położony jest w północnej części Niziny Śląskiej między Wyżyną Krakowsko- -Częstochowską a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. W ramach realizacji projektu badań "KREDA OPOLSKA" w 1981 roku odwiercony został otwór "VII A ", celem którego, było zbadanie zasobów wody z utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca.Otwór wykonano do głębokości 1100 metrów, zabezpieczając go do głębokości 831 m (ppt) rurami stalowymi, pozostała część jest bosa.
Stwierdza się, że woda z udokumentowanego poziomu 830-1004 m posiada 23,3 g/dm3 składników stałych. Za leczniczą wodę mineralną uznaje się wodę zawierającą co najmniej 1g składników stałych w 1 dm3. Składniki stałe są związkami chemicznymi. Z anionów przeważają jon chlorowy, wśród kationów jon sodowy i jon wapniowy. Woda ponadto zawiera jony bromkowe, żelazowe, kwas metabromowy i inne. Temperatura wody przy wylocie wynosi 43,50. Tak wysoka temperatura kwalifikuje ją do wód gorących (hypertermalnych). Stosując zwięzłą formułę można wodę scharakteryzować jako 2,33% solankę chlorowo-sodowo-wapniową, bromkową, żelazistą, borową.

                  Br59,5 Fe10,7 HBO210,4 M23,2 CI86  x SO412
------------------   Ca25
T43,5  Na66

 

solanka

 

Solankę wołczyńską najefektywniej można by zastosować zarówno do kąpieli jak i do inhalacji. Rejonem jej zagospodarowania mogłyby być miejskie kąpielisko wraz z częścią sąsiedniego terenu. Zainstalowanie wanien w budynku kąpieliska umożliwiłyby całoroczne korzystanie z kąpieli leczniczych. Podkreślić tu trzeba stosunkowo niewielki koszt adaptacji części budynku do tych celów. Specyficzną formą inhalacji jest wziewanie aerozolu okołotężniowego. W kraju istnieją dwie tężnie – jedna zabytkowa w Ciechocinku, a druga zbudowana przed 15-stu laty w Konstancinie k. Warszawy.

Tężnia solankowa czynna od kwietnia do listopada, byłaby dostępna tak dla leczących się jak i dla ogółu mieszkańców, mogłaby również stać się atrakcją turystyczna naszej gminy. Zachęcającą jest opinia Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu, który określił wodę jako 2,3 % chlorkowo-sodowo-wapniowo, bromkową, żelazistą, borową, hipertermalną, która powinna być wykorzystywana do kąpieli leczniczych oraz rehabilitacji.
Zagospodarowywując jej zasoby w proponowanym zakresie wyjdziemy naprzeciw wzrastającym potrzebom człowieka, zarówno tym doraźnym, zdrowotnym, jak i jego potrzebom w dziedzinie odnowy sił, profilaktyki i wypoczynku.
Jesteśmy przekonani, że ten cenny minerał stanie się źródłem inwestycji, która przyczyni się do znaczącego rozwoju naszej gminy jak również pozytywnie wpłynie na zdrowie naszej społeczności.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem