Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Sprawa: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2
Telefon: (077) 4188340 wew. 217

Opłaty: Brak
Termin załatwiania:
Świadczenie wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca w którym zostało przyznane.

Wnioski /formularze do pobrania /
1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
5. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
6. Zaświadczenie o wynagrodzeniu ypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia po 10 dniu miesiąca, świadczenie wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem