Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Sprawa: ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomiści i Inwestycji
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

 

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Pełnomocnictwa udzielane osobie działającej w imieniu wnioskodawcy/-ów/, wraz z potwierdzeniem opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja ta będzie oddziaływać – nie mniejszy niż trzykrotna szerokość działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 m wokół działki/-ek/ inwestycyjnej, dla inwestycji liniowych ww. mapy można załączyć w skali 1:2000;
4. 1 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym planowanym sposobem zagospodarowania terenu i koncepcji architektonicznej budynku oraz granicami inwestycji i oddziaływania inwestycji,
5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej, 
6. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)
7. Przedstawienie w czytelnej technice graficznej obszaru wystąpienia potęcjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych - jesli wychodzą one poza teren inwestycji lub odrębne opracowanie analityczno-ocenne dotyczące możliwości oraz warunków realizacji inwestycji - zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
8.Dokumenty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) - jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
 
 
Opłata: 598,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (zwolniony z opłaty jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek)
Termin załatwienia: wg kpa
 
 
Wnioski /formularze do pobrania:
1. wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy

Sprawa: o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomiści i Inwestycji
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
 
Opłata: 17,00 zł
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Sprawa: o wydanie wypisy i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomiści i Inwestycji
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. kopia mapy ewidencyjnej
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
 
Opłata: za wypis z planu – 30 zł do 5 stron, powyżej 5 stron – 50 zł od wyrysu z planu za każdą stronę formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zl
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem