Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 12 lipca 2018 roku wykaz nieruchomości  położonych w obrębie Gminy Wołczyn przeznaczonych do dzierżawy. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 31, telefon  0-77 4188424 w. 213.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 17 maja 2018 roku wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste. Wykazy obejmują dwie działki położone w Wołczynie do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, dwie działki budowlane położone w Wołczynie oraz lokal mieszkalny dla głównego najemcy. Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działek budowlanych zostaną ogłoszone przetargi. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77188424 wew. 213


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 10 maja 2018 roku wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy obejmują działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Szymonkowie, działkę rolną położoną w Szymonkowie oraz działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym położoną w Skałągach. Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż powyższych działek zostaną ogłoszone przetargi. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77188424 wew. 213


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 12 kwietnia 2018 roku wykaz nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy obejmują dwie działki położone w Wołczynie w celu regulacji granic sąsiednich nieruchomości oraz trzy lokale mieszkalne dla głównych najemców. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77188424 wew. 213


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 22 lutego 2018 roku wykaz nieruchomości położonych w obrębie Gminy Wołczyn przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Wykazy obejmują dwie działki położone w Wołczynie i jedną w Gierałcicach w celu poprawienia warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, dwie działki przeznaczone pod zabudowę położone w Wołczynie, dzierżawę gruntów położonych w obrębie Gminy Wołczyn. Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działek w Wołczynie przeznaczonych pod zabudowę zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77188424 wew. 213


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie  wywieszone zostały w dniu 7 grudnia 2017 roku wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Wykazy obejmują nieruchomości położone w  Wołczynie: 2 lokale mieszkalne i boks garażowy dla głównych najemców oraz 5 działek na poszerzenie sąsiednich nieruchomości z tym, że jedna położona jest w Rożnowie. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie,  pokój nr 30, telefon  0-77 4188424 w. 213


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 7 grudnia 2017 roku wykazy nieruchomości  położonych w obrębie Gminy Wołczyn przeznaczonych do dzierżawy. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon  0-77 4188424 w. 214


Burmistrz Wołczyna  podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie  wywieszony został  w dniu 26 października  2017 roku  wykaz nieruchomości   położonej w Wołczynie  przy ulicy Fabrycznej  przeznaczonej  do sprzedaży. Po upływie ustawowego okresu wyłożenia na sprzedaż nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon  0-77 4188424 w. 213


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 7 września 2017 roku wykazy nieruchomości położonych w obrębie Gminy przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy obejmują 2 lokale mieszkalne dla głównych najemców w Wołczynie, działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym w Skałągach oraz działkę położoną w Szumie w celu regulacji granic nieruchomości sąsiednich.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188 424 w. 213


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 1 czerwca 2017 roku wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy obejmują lokal mieszkalny położony w Wołczynie , działkę dla poprawienia warunków sąsiedniej nieruchomości położoną w Brzezinkach , działkę przeznaczoną pod ogródek przydomowy położoną w Krzywiczynach. Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wołczynie zostanie ogłoszony przetarg.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213


Burmistrz Wołczyna   podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie  wywieszone zostały  w dniu 13 kwietnia  2017 roku  wykazy nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży .  Wykazy  obejmują  lokal mieszkalny   położony  w Wołczynie    dla głównego najemcy ,  2 działki dla poprawienia warunków sąsiedniej nieruchomości położone w Rożnowie , działkę zabudowaną położoną w Szymonkowie i działkę rolną położoną w Szymonkowie. Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż  działek w Szymonkowie zostanie ogłoszony przetarg. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie,  pokój nr 30, telefon  0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 2 lutego 2017 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazy obejmują lokale mieszkalne w Gierałcicach i Rożnowie oraz działki rolne w Wierzbicy Dolnej.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż powyższych nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77/4188424 w. 213 oraz wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 22 grudnia 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokale mieszkalne dla głównych najemców, działki przeznaczone na regulację granic oraz działkę niezabudowaną.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki niezabudowanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77//4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 17 listopada 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Brynicy.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki zabudowanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77//4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 6 października 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokale mieszkalne dla głównych najemców oraz działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki zabudowanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77//4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 4 sierpnia 2016 roku wykaz nieruchomości w Wołczynie przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokal mieszkalny dla głównego najemcy, działkę przeznaczoną na regulację granic oraz działkę budowlaną.
Po upływie ustawowego okresu na sprzedaż działki budowlanej zostanie ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszony został w dniu 23 czerwca 2016 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz obejmuje lokal mieszkalny w Wołczynie przy ulicy Rynek 14 przeznaczony do sprzedaży dla głównego najemcy.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.


Burmistrz Wołczyna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołczynie wywieszone zostały w dniu 9 czerwca 2016 roku wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykazy obejmują lokale mieszkalne w Wołczynie przy ulicy Kluczborskiej 39, Młyńskiej 2 oraz Dworcowej 6 i są przeznaczone do sprzedaży dla głównych najemców.
Dodatkowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem