Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Sprawa: Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu

 

Miejsce załatwienia:


Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji
Pokój nr. 29 (I piętro)
Telefon 77 4188 446 w. 212

 

Potrzebne dokumenty:


1 Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn z funduszy uzyskanych z WFOSiGW w Opolu
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania
3. Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy beneficjent końcowy dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy.

Opłata: Brak.


Termin załatwienia: W zależności od harmonogramu ogłaszanego przez WFOŚiGW w Opolu w danym roku kalendarzowym.

 

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania należy napoznać się z regulaminem dofinansowania uchwalonym przez Radę Miejską w Wołczynie:

 

Wnioski /formularze do pobrania:

Komplet dokumentów - wersja standardowa:

1. Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu 2020 r.

2. Zgoda współwłaściciela - w przypadku współwłasności nieruchomości

3. Ocena stanu i możliwości użytkowania - wymagany wyłącznie podpis właściciela

4. Oświadczenie o dostarczeniu pozwolenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku - w przypadku opcji z demontażem

5. Zaświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Obowiązkowo - kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości + fotografia budynku z pokryciem azbestowym lub przetrzymywanego azbestu


Komplet dokumentów - wersja w przypadku rolnika:

1. Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu 2020 r.

2. Zgoda współwłaściciela - w przypadku współwłasności nieruchomości

3. Ocena stanu i możliwości użytkowania - wymagany wyłącznie podpis właściciela

4. Oświadczenie o dostarczeniu pozwolenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku - w przypadku opcji z demontażem

5. Zaświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

7. Obowiązkowo - kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości + fotografia budynku z pokryciem azbestowym lub przetrzymywanego azbestu

 

Komplet dokumentów - wersja w przypadku przedsiębiorcy:

1. Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu 2020 r.

2. Zgoda współwłaściciela - w przypadku współwłasności nieruchomości

3. Ocena stanu i możliwości użytkowania - wymagany wyłącznie podpis właściciela

4. Oświadczenie o dostarczeniu pozwolenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku - w przypadku opcji z demontażem

5. Zaświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Oświadczenie o pomocy de minimis w przedsiębiorstwie

7. Obowiązkowo - kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości + fotografia budynku z pokryciem azbestowym lub przetrzymywanego azbestu

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem