Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałagach jest partnerem społecznym projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn. 

Realizacja projektu ma na celu utworzenie, ochronę i odtworzenie obszarów wodno-błotnych, tj: śródlądowych siedlisk błotnistych solnisk z solirodem (Salicornion ramosissimae) oraz zbiorowisk makrofitów z klasy Potametea, dzięki którym poprawi się stan ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt (m.in. soliroda zielnego, trzciniaka, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej. Ale ma także za zadania wieksze zaangażowanie społeczeństwa w zachowanie wartości jaka jest różnordoność biologiczna naszego obszaru.

Nasze Stowarzyszenie realizuje przede wszystkich projekty i zadania o tematyce bioróżnorodności.

Poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", Urzędem Marszłakowskim Województwa Opolskiego i gminą Wołczyn złożono wnioski o dofinansowanie, które pozwoliły na zrealizowanie zadań w tym zakresie. Wokół stawów w centrum wsi dokonano nasadzeń roślin i krzewów oraz wykonano pomost. Zadanie sfinansowano z nagrody w konkursie "najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi" za kwotę 20 tys. zł. W 2017 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z UMWO na zadanie pn. "Woda źródełm życia". Temat ten był naszą myślą przewodnią i miał na celu wyjście na przeciw problemom suszy i zmian klimatycznych. Pozyskana kwota została przeznaczona na prelekcje zaproszonych gości, piknik, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami roślin, krzewów i drzew znajdujących się w parku. oda i związane z nią problemy stały się głównym tematem naszych działań podczas zakładania wioski tematycznej. Postanowiliśmy nazwać naszą wieś "Żabią wioską". Żaba lubi wodę, my mamy dwa stawy i park i w tej tematyce staramy się zagospodarować przestrzeń. Otrzymana pomoc merytoryczna i finansowa pozwoliła nakreślić nasz plan działania w perspektywie nastepnych lat. Udział w konkursach i warsztatach poszerzył naszą wiedzę i świadomość w zakresie ochrony wód i krajobrazu.

Chcielibyśmy zachęcić organizacje społeczna działające w naszej gminie do sięgania po środki finansowe na zadania, które poprawiają jakości życia i wzbogacają świadomość mieszkańców w tematyce ochrony rodzimej natury.

Z działaniami naszej wsi można zapoznać się na stronie: https://m.facebook.com/Nasze-Ska%C5%82%C4%85gi-245634679459380/

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi

przy Radzie Sołeckiej w Skałągach

RPOOPEFRR

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem