Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

RPOOPEFRR

 

Chronię różnorodność biologiczną

Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która gwarantuje utrzymanie równowagi i prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.

Wiele z naszych działań przyczynia się do utraty bioróżnorodności. Można tu wymienić: niszczenie ekosystemów, zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby, nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, wprowadzanie obcych gatunków do ekosystemów, a także emisję gazów cieplarnianych powodujących zmiany klimatu.

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej.

Nawet drobne zmiany w naszych codziennych przyzwyczajeniach mogą znacząco spowolnić utratę różnorodności biologicznej.  

Co możesz zrobić:

  1. Spożywaj więcej produktów sezonowych z naszego regionu.
  2. Stwórz kwiecistą łąkę w ogrodzie, zbuduj budki dla ptaków, uprawiaj rodzime gatunki roślin.
  3. Nie śmieć.
  4. Wybieraj ekologiczne detergenty.
  5. Ogranicz zużycie wody pitnej i zbieraj deszczówkę.
  6. Wybieraj ekologiczne kosmetyki.
  7. Ogranicz spożycie mięsa.
  8. Zrezygnuj z plastiku na rzecz produktów wielokrotnego użytku.
  9. Oszczędzaj energie elektryczną.
  10. Przemieszczaj się pieszo bądź rowerem. Korzystaj z transportu publicznego bądź dziel samochód z innymi.

 

Poznaję różnorodność biologiczną

Na obszarze gminy Wołczyn możemy znaleźć obszary, które charakteryzują się unikatowymi walorami przyrodniczymi i dużym bogactwem gatunków, nie tylko w skali gminy.

Dolina Wołczyńskiego Strumienia

Obszar doliny Wołczyńskiego Strumienia to ciąg cennych środowisk, funkcjonujący jako korytarz ekologiczny rzeki Wołczyński Strumień powiązany z korytarzem rzeki Pratwy.

Z przyrodniczego punktu widzenia jest to bardzo cenny kompleks zbiorowisk lasów łęgowych, grądów, zarośli oraz partii łąk świeżych i zmiennowilgotnych. Odnotowano tutaj kilka gatunków roślin chronionych takich jak: kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, listera jajowata Listera ovata, kalina koralowa Viburnum opulus, marzanka (przytulia) wonna Galium (Asperula) odorata, czerniec gronkowy Actaea spicata. Ponadto spotkać tu można gatunki łąkowe jak: kukułka szerokolistna Dactylorchiza majalis i niasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, koniopłoch łąkowy Silaum silaus, ostrożeń siwy Cirsium canum czy przytulia północna Galium boreale . Obszar ten stanowi miejsce występowania m.in. żurawia Grus grus, turkawki Streptopelia turtur, dzięcioła czarnego Dryocopus martius, gąsiorka Lanius collurio, strumieniówki Locustella fluviatilis i myszołowa Buteo buteo.

Zbiornik w Krzywiczynach

Obszar zbiornika to teren dawnej żwirowni wypełniony wodą i porośnięty zbiorowiskami wodnymi i szuwarowymi będący miejscem rozrodu licznych gatunków zwierząt zależnych od wody.

Na obszarze zbiornika stwierdzono występowanie zbiorowisk wodnych z klasy Lemnetea minoris, w tym zespół rzęsy trójrowkowej Lemnetum trisulcae oraz szuwarowych z klasy Phragmitetea, w tym szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae, szuwar trzcinowy Phragmitetum australis oraz zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis.

Zbiornik stanowi siedlisko przeróżnych, w tym chronionych gatunków roślin, a także jest środowiskiem życia i rozmnażania bardzo wielu zwierząt. Miejsce na lęgi znalazły tutaj takie ptaki jak np. cierniówka Sylvia communis, kapturka Sylvia atricapilla, trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Ponadto spotkać tu można gady m.in. jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis czy zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix. Najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę zwierząt stanowią płazy takie jak: ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arboreta, żaba moczarowa Rana arvalis,, żaba trawna Rana temporariam oraz żaba wodna Rana esculenta.

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi

przy Radzie Sołeckiej w Skalagach

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem