Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Sprawa: Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (szo)
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2
Telefon (077) 4188340 wew. 217

Wymagane dokumenty:
1. zaświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający okres zasiłkowy, każdego członka rodziny,
wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;
2. zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
5. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy oraz osoby wymagającej opieki
6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opłaty: Brak
Termin załatwiania: W zależności od złożoności sprawy i czasu zgromadzenia dowodów do
sprawy.

Wnioski /formularze do pobrania /
1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku dla opiekuna
2. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
3. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem