Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Na posiedzeniu Kapituły „WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA" w składzie:
Bogusław Adaszyński – Zastępca Burmistrza Wołczyna.
Bogusław Dorociak – Sołtys sołectwa Bruny.
Irena Kuśmierz – Przewodnicząca Koła Emerytów
i Rencistów w Wołczynie.
Krystyna Mazurczak – Sołtys sołectwa Wierzchy.
Waldemar Antkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie.
Ewa Włos – Dyrektor Gimnazjalno – Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
dokonano analizy oraz oceny złożonych wniosków i nominowano następujących kandydatów do "WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA 2014" w poszczególnych kategoriach.
Spośród nominowanych Kapituła wybierze laureatów w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymają statuetki podczas uroczystej gali w miesiącu czerwcu.

 

KATEGORIA PROMOCJA MIASTA I GMINY WOŁCZYN

Pan Jan Nawrot to wołczyński mistrz zegarmistrzowski. Do dnia dzisiejszego w swojej pracowni konserwatorskiej kontynuuje rodzinną tradycję rozpoczętą przez dziadka. Zawodu zegarmistrza uczył się w latach 70 – tych w Państwowym Przedsiębiorstwie „Jubiler" w Kępnie. Jako jeden
z nielicznych fachowców wskrzesza stare, zardzewiałe czasomierze odmierzające czas na wieżach ratuszowych wielu miast. Naprawiał niemal wszystkie zegary wieżowe w okolicy. Miedzy innymi zegar ratuszowy w Namysłowie, Gryfowie Śląskim, w pałacu pod Ostrowcem. Przywrócił też życie zegara na wieży kościoła Św. Teresy w Wołczynie. Czterdziestoletni staż Pana Jana Świadczy o tym, że zawód wykonywany z pasją służy ludziom.

Miejski Klub Sportowy to największy klub sportowy w gminie Wołczyn. Założony został w 2010 roku. W sierpniu 2013 roku po niemalże całkowitej wymianie Zarządu klubu, z wielkim rozmachem zostały wznowione szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz w tenisie stołowym. Obecnie klub zrzesza prawie 140 zawodników i zawodniczek. Najmłodsi z nich mają po 6 lat. MKS posiada aż 8 drużyn sportowych: 5 w piłce nożnej (Seniorzy, Juniorzy Młodsi, Młodzicy, Orlicy oraz Żacy), a także 3 drużyny w tenisie stołowym (III Liga, V Liga, Juniorzy), które reprezentują gminę Wołczyn nie tylko na terenie województwa opolskiego, ale także na terenie całego kraju. Od sezonu rozgrywkowego 2014/2015 reaktywowana została drużyna Seniorów w piłce nożnej, która składa się niemalże w 100% z mieszkańców Wołczyna. Klub MKS Wołczyn zajmuje się również organizacją licznych turniejów piłkarskich. Drużyny MKS Wołczyn są zapraszane także na turnieje piłkarskie, w których reprezentują gminę Wołczyn na terenie całego kraju. Klub MKS Wołczyn to jednak nie tylko piłka nożna, ale również tenis stołowy. Ta sekcja od kilku lat osiąga liczne sukcesy i reprezentuje gminę na terenie całego województwa.

AN – ONIMY Łucznicy Tradycyjni – to nieformalna grupa pasjonatów łucznictwa tradycyjnego, działająca głównie w Wołczynie. Na treningi do Wołczyna przyjeżdżają osoby z Kluczborka, Komorzna, Markotowa Małego, Opola, Namysłowa a nawet Praszki. An-onimy biorą udział w licznych zawodach (zarówno o randze lokalnej jak i krajowej) zdobywając bardzo często czołowe lokaty (min. Paweł Nowak zdobył tytuł Mistrza Polski i brał udział w festiwalu łucznictwa w Chinach, Anna Płotycia po raz 3 z rzędu zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Łucznictwie Tradycyjnym oraz zdobyła Grand Prix w kategorii kobiet podczas turnieju łucznictwa na Węgrzech) An-onimy od 2012 są organizatorami jednej tury cyklu zawodów łucznictwa tradycyjnego pod nazwą Liga Południe. Corocznie do Wołczynie na te zawody przyjeżdża 70-90 łuczników. An-onimy Łucznicy Tradycyjni cały czas się rozwijają, dołączają kolejne osoby chcące razem z nimi trenować.
W sezonie zimowym przeprowadzono w Wołczynie I warsztaty łucznicze, które zgromadziły ponad 20 uczestników, obecnie są one kontynuowane na Basenie Miejskim w Wołczynie.

 

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Elżbieta Garbowska – jest wiceprezesem zarządu firmy Agrołan w Komorznie. Dodatkowo Pani Elżbieta jest działaczem społecznym i współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Wsi w Rożnowie. Bierze czynny udział w jego przedsięwzięciach. Szczególną pomoc wykazuje poprzez udostępnienie sprzętu do prac porządkowych prowadzonych w sołectwach. Działa społecznie nie tylko Rożnowie, ale także w Komorznie i Krzywiczynach. Wspiera finansowo remonty kościołów
i zabytków oraz organizację imprez kulturalnych realizowanych na terenie sołectwa jak i całej gminy (dożynki, festyny).

Wanda i Ryszard Łuczyńscy – na co dzień prowadzą w Wołczynie swoją firmę "Malowanie na Szkle i Porcelanie - Wanda Łuczyńska", która powstała w 1983 r. Specjalizują się w zdobieniu szkła i porcelany najwyższej jakości. Stosują różne techniki zdobienia: ręczne malowanie błyszczącym złotem, ręczne malowanie płynnym palladem, kalkomania i sitodruk.
Zdobione w zakładzie Państwa Łuczyńskich serwisy kawowe i obiadowe stają się dekoracją niejednego stołu. Porcelana trafia w większości na rynek krajowy, a także na rynek zagraniczny min. do Belgii i Niemiec. Państwo Wanda i Ryszard Łuczyńscy w swojej pracy zawodowej nie kierują się tylko zyskiem prowadzonej przez siebie firmy. Są oni wielkimi społecznikami i bezinteresownymi darczyńcami. Swoje prace (ręcznie zdobiona porcelana, szkło) przekazują na liczne aukcje, kwesty, bale, których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne, głównie na rzecz dzieci i młodzieży. Wspierają lokalną społeczność, dbają o dobrą relację z instytucjami, szkołami i innymi organizacjami działającymi na rzecz lokalnych potrzeb. Nieoceniona jest ich pomoc przy organizowaniu takich imprez jak: Serce dla Wołczyna, Dni Wołczyna, Bal Sportowca, Dożynki, szkolne bale charytatywne, imprezy dla dzieci w przedszkolu, akcje katolickie, oraz imprezy organizowane w sąsiednich gminach. Zaangażowanie Państwa Łuczyńskich na rzecz wołczyńskiej społeczności powoduje, że dzięki ich działaniom powstaje dobro wspólne, z którego potem korzystają wszyscy.

Ks. Rafał Rydliński – przez 6 lat Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Skałągach. To osoba bardzo zaangażowana w życie społeczne wsi Skałąg i Rożnowa, które wchodzą w skład Parafii
w Skałągach. Starannie dba o powierzone mu świątynie. Przez te lata w szczególny sposób zabiegał on o pozyskanie środków na remont zabytkowych kościołów, które wymagały pilnych prac związanych z ich renowacją. Osobiście nawiązywał kontakt z instytucjami, które mogły wesprzeć te inwestycje. Potrafił zmobilizować mieszkańców parafii do systematycznych, comiesięcznych zbiórek inwestycyjnych, dzięki którym parafia miała środki na wkład własny do prowadzonych inwestycji. Dzięki swojemu zaangażowaniu pozyskał ogromne fundusze i dziś możemy cieszyć się pięknie odnowionymi świątyniami, które będą służyły lokalnej społeczności przez kolejne lata, stanowiąc także atrakcje turystyczne gminy Wołczyn. Ksiądz proboszcz to człowiek bardzo uczciwy i dokładny. Jeśli wykonuje jakąś pracę to z wielkim zaangażowaniem i z wiarą w sukces. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Uczestniczy w zebraniach i pracach społecznych. Bierze udział w organizowanych imprezach. Nieustannie leży mu na sercu zjednanie wszystkich parafian w jedną wspólnotę wiernych.

 

KATEGORIA BIZNES I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Ireneusz Lech – prowadzi wielopokoleniowe gospodarstwo rolne w Komorznie. Przejęte po rodzicach gospodarstwo, obecnie liczy 55 ha i w swojej strukturze specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz hodowli trzody chlewnej. Z upraw tradycyjnych przeważają rzepak, pszenica, kukurydza. W 2014 roku w ramach działalności gospodarstwa sprzedano 17 ton żywca wieprzowego, 80 ton pszenicy, 50 ton jęczmienia, 50 ton kukurydzy i 40 ton rzepaku. Gospodarstwo przez lata modernizowano, od niedawna wykorzystuje się tu odnawialne źródła energii – instalacja solarna na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Oprócz pracy w gospodarstwie rolnym Pan Ireneusz udziela się społecznie, angażuje się w przedsięwzięcia realizowane w sołectwie, jest członkiem Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Komorzno. Współpracuje także z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Dariusz Błaszczyk – od 20 lat prowadzi produkcję rolniczą na powierzchni 50 ha w miejscowości Brynica. Gospodarstwo zostało przejęte po rodzicach i od tego czasu nastawione jest na produkcję o kierunku roślinno – zwierzęcym. Specjalizacją gospodarstwa jest hodowla trzody chlewnej. Sprzedaż żywca wieprzowego wyniosła w 2014 roku 12 ton. W strukturze zasiewów przeważają: pszenica, jęczmień, pszenżyto, kukurydza i rzepak. W 2014 roku gospodarstwo wykazało się następującą wydajnością – sprzedano 100 ton pszenicy, 40 ton jęczmienia, 15 ton pszenżyta, 150 ton kukurydzy i 45 ton rzepaku. Gospodarstwo objęte jest programem rolnośrodowiskowym „Ochrona gleb i wód", a także przestrzegana jest w nim zwykła dobra praktyka rolnicza (ZDPR). Pan Dariusz współpracuje z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Oprócz pracy w gospodarstwie rolnym udziela się społecznie – od 2011 pełni funkcję sołtysa wsi i bierze czynny udział w pracach na rzecz wsi. Dodatkowo wraz z małżonką prowadzi działalność gospodarczą – usługi leśne.

 

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA

Paweł Mazurek – Od 25 lat prowadzi w Wołczynie sklep z częściami motoryzacyjnymi. Zajmuje się sprzedażą części zamiennych do samochodów, motorów i rowerów. W ofercie artykułów motoryzacyjnych znajdują się części do starszych rocznikowo pojazdów, do których ciężko kupić części zamienne w innych sklepach motoryzacyjnych. Pan Paweł indywidualnie podchodzi do każdego klienta i potrzebne części stara się wszelkimi sposobami sprowadzić z innych źródeł. Oprócz działalności gospodarczej Pan Paweł wspiera organizowane w gminie Wołczyn przedsięwzięcia kulturalno – sportowe.

Firma „Auto Zaremba" Andrzej Zaremba – to rodzinna firma założona w 2009 roku przez Andrzeja Zarembę w Ligocie Wołczyńskiej. Na dzień dzisiejszy Andrzej Zaremba wraz z synem Marcinem, prowadzą firmę w branży oponiarskiej zajmującej się importem z Unii Europejskiej opon, felg zarówno nowych jak i używanych. Dodatkowo prowadzą pełny serwis naprawy i wymiany opon, zatrudniając dwóch pracowników. Firma obsługuje w pełnym zakresie ogumienia i felg pojazdy osobowe, ciężarowe, rolnicze i przemysłowe. Firma w tym roku już po raz trzeci będzie występowała w roli wystawcy na targach rolniczych „Opolagra" w Kamieniu Śląskim jako sprzedawca hurtowy i detaliczny felg i opon. Od trzech lat firma prowadzi sprzedaż wysyłkową swoich towarów min.oponi kół, które ważą niekiedy ponad pół tony. W 2014 roku firma poszerzyła swoją ofertę o import przyczep rolniczych, a w najbliższej przyszłości chce otworzyć sklep internetowy zajmujący się sprzedażą części dla pojazdów rolniczych. Obecnie firma buduje nowy warsztat serwisu opon z przeznaczeniem dla samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych
z nowoczesnym oprzyrządowaniem i parkiem maszyn. W związku z tym planuje zwiększyć zatrudnienie. Oprócz działalności biznesowej firma wspiera przedsięwzięcia kulturalno – sportowe organizowane w gminie Wołczyn oraz działania lokalnych organizacji pozarządowych.

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Leszek Culic – rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku jako firma rodzinna i taki też status ma do dnia dzisiejszego. Firma zajmuje się sprzedażą hurtową artykułów spożywczych, napojów, chemii gospodarczej, artykułów przemysłowych oraz wyrobów tytoniowych. W ofercie hurtowni można znaleźć naprawdę szeroki wybór artykułów w przystępnych cenach. Zaspakaja ona większość potrzeb asortymentowych sklepów, zakładów i instytucji z terenu gminy Wołczyn jak i z terenu gmin sąsiednich. Aby dostosować się do potrzeb klientów hurtownia stara się nieustannie urozmaicać ofertę nie tylko o nowe produkty, ale i promocyjne ceny. Na dzień dzisiejszy zatrudnia czterech pracowników oraz przyucza uczniów do zawodu. Wyróżnia się przede wszystkim kompleksowością działań i wzorową obsługą klienta.
Oprócz swojej handlowej działalności, firma prowadzona przez Pana Leszka Culica wspomaga wiele przedsięwzięć społeczno – kulturalnych organizowanych w gminie Wołczyn oraz pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem