Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Na posiedzeniu Kapituły „WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA” w składzie: Bogusław Adaszyński – Zastępca Burmistrza Wołczyna, Paulina Zalewska – Sołtys sołectwa Wierzbica Dolna, Irena Kuśmierz – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Wołczynie, Agnieszka Znamirowska – Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, Waldemar Antkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie, Ewa Włos – Dyrektor Zespołu Szkół w Wołczynie dokonano analizy oraz oceny złożonych wniosków do Wołczyńskiego Isandra przyznawanego dla osób, instytucji, organizacji, przedsiębiorców, którzy wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu. W tegorocznej edycji Kapituła nominowała 9 kandydatów, spośród których wybierze laureatów w trzech kategoriach. Nagrody w postaci statuetki wręczone będą 09 lipca 2021 r. podczas rozdania Statuetek Wołczyńskiego Isandra.

Nominowani w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA PROMOCJA MIASTA I GMINY WOŁCZYN.

Slow Jogg Team Wołczyn Stowarzyszenie Slow Jogg Team Wołczyn funkcjonuje od 2 sierpnia 2019 r. Grupa powstała spontanicznie, przed czerwcowym Biegiem o Puchar Burmistrza Wołczyna. Wystartowało wówczas kilkanaście kobiet, których bieg zakończył się medalami i podium w różnych kategoriach wiekowych. Wzbudziło to większe zainteresowanie slow joggingiem. Przybywało coraz więcej chętnych do wspólnego biegania. Grupa sformalizowała swoją działalność przekształcając się w Stowarzyszenie, co ułatwiło im także pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje różnych przedsięwzięć. Stowarzyszenie Slow Jogg Team Wołczyn to aktywne kobiety, które pragną nie tylko zadbać o swoje zdrowie, ale także propagują aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży z całej gminy. Obecnie prezesem Stowarzyszenia jest pani Anna Mikołajczyk. Główną dziedziną sportu, która wyróżnia grupę jest Slow Jogg, technika biegania wolniejszego od truchtu.

Gospodarstwo Rybackie "Markowe" Elżbieta Bartosik  usytuowane jest w otulinie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, gdzie dominują gleby piaskowo – żwirowe, co sprzyja doskonałej filtracji i czystości wody. To prywatne, rodzinne Gospodarstwo, stworzone od podstaw, które swoją działalność rozpoczęło w 2002 r. Główną ideą od samego początku była i jest wysoka jakość oferowanych produktów. Właściciele starają się aby klienci mieli zawsze pewność, że oferowane produkty są najwyższej jakości, co potwierdzają uzyskane certyfikaty i nagrody. W Gospodarstwie ryby odżywiają się głównie pokarmem naturalnym, wytworzonym w stawach, a dokarmiane są jedynie polskim zbożem. Nie stosowane są antybiotyki ani hormony wzrostu. Czas, w którym rośnie ryba od narybku do karpia handlowego, to okres 2 lat. Wszystkie prace, tak jak przez setkami lat, wykonywane są przez właścicieli w tradycyjny sposób z zachowaniem dobrostanu oraz przy spełnieniu warunków humanitarnego traktowania zwierząt. Właściciele podkreślają, że najlepszą metodą pozyskiwania każdego produktu jest zakup z pewnego i sprawdzonego źródła.Gospodarstwo Markowe jest otwarte na współpracę zarówno z przetwórniami, branżą gastronomiczną czy też handlem detalicznym. W ofercie Gospodarstwo Rybackie „Markowe” można znaleźć Karpia Królewskiego świeżego (narybek, kroczek, karp handlowy) oraz amura. Dla klientów indywidualnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego dostępne są również przetwory z karpia

 

Kapituła w tym roku postanowiła wyróżnić za wybitne uzdolniania uczennicę Szkoły Podstawowej im Orła Białego z Wierzbicy Górnej - Magdalenę Tokarską- Magda jest uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Wierzbicy Górnej. Jest niezwykle pracowita, obowiązkowa i sumienna. Magdalena brała udział w kilkudziesięciu różnych konkursach artystycznych. Były to konkursy plastyczne, szkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie. Magdalena mimo młodego wieku doczekała się już wystawy swoich prac w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołczynie. Dziewczynka zawsze godnie reprezentowała szkołę i gminne w licznych uroczystościach. Postawa, wysoka kultura osobista i jej zaangażowaniem jest doskonałym przykładem dla jej rówieśników.

 

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.

Elżbieta Jędrzejko -  Pani Elżbieta rozpoczęła swoją działalność na rzecz Wąsic 15 lat temu, początkowo w Radzie Sołeckiej a od 2015 r. objęła urząd Sołtysa wsi. Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć i imprez: WOŚP, Dożynki, Dzień dziecka i wiele innych. Pani Sołtys jest bardzo zaangażowana w życie społeczne i działalność charytatywną. Zorganizowała kiermasz oraz bal przebierańców całość kwoty która została uzbierana podczas zabawy została przeznaczona na pomoc dla chorego Frania z Namysłowa. Sołectwo przyłączyło się również do popularnej akcji Gaszynchallange oraz zbiórki dla Domu dziecka w Bierutowie. Pani Sołtys jest zawsze otwarta na potrzeby swoich mieszkańców, wspiera lokalną OSP. 

OSP Skałągi - Ochotnicza Straż Pożarna w Skałągach działa już od ponad kilkudziesięciu lat, a jako Stowarzyszenie od 2001r. OSP nie tylko realizuje swoje zadania statutowe, ale aktywnie uczestniczy w swoim sołectwie poprzez angażowanie się w organizację imprez i uroczystości takich jak: Dożynki, festyny dla dzieci, Dzień Matki, którego są współorganizatorem Sylwester i wiele innych. Bierze udział w pracach porządkowych w parku i terenach przyległych do Sali wiejskiej takich jak boisko sportowe. Utrzymuje infrastrukturę rekreacyjną na wsi w należytym stanie poprzez konserwację, remonty witaczy, ławek, urządzeń na placu zabaw . OSP uczestniczy również w uroczystościach kościelnych OSP współpracuje z organizacjami działającymi na wsi :Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy wsi, Stowarzyszeni Oświatowe „Kruk” Stowarzyszeni KGW „Kasjopejki”, z Parafia świętego. Michała Archanioła, z Radą Sołecką, ale przede wszystkim z mieszkańcami. Wszystkie działania przyczyniają się do promocji nie tylko na wsi ale również całego regionu.

Zespół Ratownictwa Medycznego -  funkcjonuje w Wołczynie już prawie od 12 lat. Początkowo organem zarządzającym była firma z Kluczborka Falck Medycyna, a od 2019 roku wołczyńska karetka zaczęła pracę dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.Wołczyński Zespół Medyczny tworzy 14 wykwalifikowanych osób, wśród nich jest również pielęgniarka. Większość pochodzi z Kalisza, jedna osoba jest z Kuniowa. Do 2019 r. karetka pełniła 12 godzinny dyżur, ich zespół liczył wówczas 8 osób. Wraz z zwiększeniem liczby dyżuru wzrosła również liczebność zespołu. Od kwietnia 2019 roku dzięki inicjatywie Burmistrza Wołczyna karetka stacjonuje całodobowo. Jak wskazują sami ratownicy była to ważna decyzja dla całego regionu. Sama gmina Wołczyn to rozległy teren, a kiedy chodzi o życie ludzkie trzeba działać i liczy się każda sekunda.
Zespół Ratowników tworzą ludzie, którzy traktują swój zawód jako pasję, pewnego rodzaju misję. Ratownicy musza być odpowiedzialni, odporni na stresujące sytuacje. Chociaż jak sami wskazują ich wieloletnia praca i doświadczenie przekłada się na profesjonalne podejście do różnych sytuacji, to i tak w dalszym ciągu zdarzają się momenty gdzie bardzo przeżywają swoich pacjentów, a w szczególności dzieci. Zawód Ratowników Medycznych nie jest objęty pomocą psychologiczną, dlatego zespoły często spotykają się omawiając przypadki, co jak wskakują ratownicy jest im bardzo potrzebne.
Pandemia była egzaminem dla całej Służby Zdrowia w Polsce. Jak wspominają wołczyńscy ratownicy często wyjeżdżali do pacjentów zrażonych COVID- 19, których życie było zagrożone. Niejednokrotnie spędzali po kilkanaście godzin w karetce szukając miejsca w szpitalach dla pacjenta potrzebującego pomocy.

 

KATEGORIA BIZNES I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

 

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Tomasz Rybski - przejął gospodarstwo rolne po rodzicach w 2009r. Obecnie prowadzi działalność rolniczą na ok. 80 hektarach. Gospodarstwo nastawione jest przede wszystkim na produkcję roślinną. Wśród zasiewów przeważają: pszenica ozima, kukurydza, rzepak. Do uprawy zasiewów gospodarstwo używa nowoczesnego sprzętu rolniczego. Na co dzień Pan Tomasz pracuje jako menager d.s. sprzedaży w firmie Osadkowski S.A., gdzie zajmuje się sprzedażą środków ochrony roślin, nawozów i wszelkiego rodzaju materiałów potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego
Na zmodernizowanie swojego gospodarstwa rolnego w celu stworzenia nowoczesnego parku maszynowego rolnik uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Pan Tomasz Chętnie uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach podnoszących i rozszerzających. Lubi polskie filmy i interesuje się podróżami. Spełnia się również w roli męża i ojca dwójki dzieci.

Andrzej Tymkiewicz - Pan Andrzej Tymkiewicz od urodzenia jest mieszkańcem Wierzbicy Dolnej. Gospodarstwo rolne przejął po rodzicach w 1992 roku. Obecnie prowadzi działalność rolniczą o powierzchni łącznej 118 ha. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną. W strukturze zasiewów przeważają pszenica ozima, rzepak ozimy oraz buraki cukrowe, groch i kukurydza. Do uprawy zasiewów Pan Andrzej Tymkiewicz używa nowoczesnego sprzętu rolniczego wysokiej klasy. W swoim gospodarstwie stawia na dobre praktyki rolnicze poprzez utrzymanie równowagi w płodozmianie. Dzięki swojemu zaangażowaniu i sumienności pracy w gospodarstwie zbierane plony są wysokiej jakości.
Pan Andrzej również pracuje w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie gdzie prowadzone są prace doświadczalne i wdrożeniowe z zakresu agrotechniki, zootechniki, ekonomiki i mechanizacji produkcji rolnej. Pomaga rolnikom, i mieszkańcom obszarów wiejskich. Zainteresowana Pana Andrzeja to głównie rolnictwo szeroko pojęte, motoryzacja oraz historia, a zwłaszcza II wojna światowa. W 2013 roku został wyróżniony honorową oznaką „Zasłużony Dla Rolnictwa”.

 

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA

Kisielewski Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Kisielewski Sp. z o.o. działa na terenie Ligoty Wołczyńskiej od 2011 roku. Jednakże historia powstania firmy rozpoczęła się w 2009 roku od założenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez dr. Inż. Piotra Kisielewskiego. Firma uległa dynamicznemu rozwojowi czego wynikiem jest założenie spółki. Pan Piotr Kisielewski obecnie jest Prezesem Zarządu.
Firma zatrudnia 28 wykwalifikowanych pracowników, którzy nieustannie doszkalają swoje umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Rozwój firmy determinuje również wzrost zatrudniania, który odbędzie się już niebawem. Dzięki takim działaniom przedsiębiorstwo staje się bardziej atrakcyjne dla społeczeństwa danego regionu. Jak podkreśla Prezes kapitał ludzki jest prawdziwą wartością firmy, istotnym źródłem wzrostu potencjału przedsiębiorstw. Kisielewski sp. z o.o. zajmuje się w znacznej mierze projektowaniem dużych silników i generatorów elektrycznych. Prowadzi także działalność badawczą w zakresie nowych technik obliczeniowych, technologii i materiałów możliwych do zastosowania w maszynach elektrycznych. Warto podkreślić, iż firma w 2014 roku utworzyła własną jednostkę badawczo-rozwojową w postaci Laboratorium Badań Materiałów Magnetycznych, udało się to osiągnąć dzięki pozyskanym funduszom europejskim. Jak podaje Pan Piotr utworzenie własnego zaplecza badawczego pozwoliło na rozbudowę oferty technologicznej spółki.
Głównym nabywcą przedsiębiorstwa są firmy z branży silników i generatorów (prądnic) elektrycznych. Do realizacji zamówień wykorzystywane są materiały najwyższej jakości od wiodących producentów. Rocznie przedsiębiorstwo Kisielewski sp. z o.o. realizują kilkaset zamówień, które umożliwiają im udział zarówno w projektach jednostkowych, jak i wielkoseryjnych produkcjach dla koncernów o światowym zasięgu. Firma Kisielewski również od kilku lat ściśle współpracuje z Politechniką Wrocławską gdzie wspólnie prowadzone są prace badawczo - rozwojowe. Warto wspomnieć, że sam Prezes Piotr Kisielewski był wieloletnim pracownikiem Politechniki Wrocławskiej. Po zakończeniu pracy doktorskiej

Tom - Trans Kryszczuk -  to rodzinne przedsiębiorstwo, które od 2007 roku działa na terenie Wierzbicy Górnej. Iwona Kryszczuk wraz z mężem prowadzi firmę transportu ciężarowego, którzy świadczą usługi przewozu wielobranżowego. Jak podaje właścicielka ich transport obejmuje usługi przewozu od artykułów spożywczych poprzez metale, samochody, elektronikę itp.
Firma zatrudnia zespół trzydziestu pięciu pracowników z długoletnim stażem, posiada flotę dwudziestu czterech samochodów. Tom Trans Kryszczuk działa głównie na terenie Polski, chociaż ich trasy obejmują także Szwajcarię i Francję. Pani Iwona podaję, że nie zamykają się tylko na rynek ogólnopolski, coraz więcej zleceń napływa z zagranicy.

Dzięki wysiłkom, determinacji właścicieli oraz pracowników udało się stworzyć wizerunek firmy w której pracują ludzie oddani i związani z firmą. Tom - Trans Kryszczuk tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem i stażem w tej branży. Właśnie takie podejście do pracy przekłada się na jakość wykonywanych usług i zaufanie potencjalnych klientów co w rezultacie pozwala też unikać niekorzystnej rotacji kadrowej, a dodatkowo stanowi formę marketingu. Firma Tom-Trans Kryszczuk nie posiada strony internetowej, ich potencjalni klienci dowiadują się o świadczonych usługach dzięki rekomendacji ich rzetelnej pracy. Przedsiębiorstwo prężnie się rozwija, co wiąże się w przyszłości z zwiększeniem zatrudniania. Pracownicy są chwaleni przez konsumentów za wysoką klasę obsługi, terminowość oraz szybkość realizacji. Firma Państwa Kryszczuk obsługuje duże firmy z wieloletnią tradycją, takie jak Browar Namysłów, Żywiec czy Warkę. Jednak świadczą również usługi dla klientów indywidualnych, a także mikro przedsiębiorców. Dzięki innowacyjnemu systemowi informatycznemu pozwalającemu na monitorowanie wszystkich przesyłek w trybie online, firma ta zapewnia najwyższe bezpieczeństwo, co jest bardzo ważne w tej branży.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem