Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

RPOOPEFRR

Tytuł projektu: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn

Cel projektu: Realizacja projektu ma na celu utworzenie, ochronę i odtworzenie obszarów wodno-błotnych, tj: śródlądowych siedlisk błotnistych solnisk z solirodem (Salicornion ramosissimae) oraz zbiorowisk makrofitów z klasy Potametea, dzięki którym poprawi się stan ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt (m.in. soliroda zielnego, trzciniaka, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej) m.in. utworzone lub przywrócone zostaną ich właściwe siedliska na łącznej powierzchni 2 196 m2 (0,22 ha).

Zakres: Utworzenie śródlądowych siedlisk błotnistych solnisk będzie polegało na wybudowaniu ogrodu halofitowego - jedynego stanowiska tego siedliska w południowej Polsce, gdzie powstanie zagrożone w skali UE siedlisko solniskowe - kod 1310. Gwarancją jego funkcjonowania będą wybudowane tężnie, gdzie będzie następowało zagęszczanie słonej wody. Jako uzupełnienie ogrodu halofitowego powstanie pawilon edukacyjny (powierzchnia zabudowy 33,79 m2). Zakłada się także remont zbiornika wodnego w Krzywiczynach i wykoszenie jego skarp, co pozwoli na odtworzenie siedlisk wodno-błotnych i poprawienie stanu miejsca rozrodu płazów, ptaków wodno-błotnych i innych gatunków związanych z wodami. W projekcie przewiduje się podniesienie świadomości oraz wiedzy mieszkańców i turystów na temat bioróżnorodności - ochrony gatunków wodno-błotnych, w szczególności halofitów i występujących w dolinie Wołczyńskiej Strugi i Krzywiczynach poprzez budowę infrastruktury edukacyjno-informacyjnej, bilbordy i baner na budynku, a także prowadzone zajęcia edukacyjne, publikacje na stronie internetowej, artykuły w prasie lokalnej. Projekt realizowany od IV kwartału 2017 r. do IV kwartału 2021r. Bezpośrednimi produktami, które które powstaną w wyniku realizacji projektu są: liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem (2 szt.), liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (1 szt.), liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną (1 szt.),

Plakat informacyjny

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem