Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

RPOOPOEFRRCel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/ 

 

Brynica 1Wąsice szkoła 3

 


W ramach projektu Gmina Wołczyn realizuje zdanie nr 33 pn. „Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn”.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu na terenie gminy Wołczyn:

  • Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 3 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 4 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 10 szt.
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 0,13 km,
  • Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych - 15,30 km,
  • Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride - 4 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - 38 szt.

Realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice- Brynica-Wołczyn ma na celu poprawę atrakcyjności infrastruktury służącej komunikacji rowerowej, poprawę warunków korzystania z komunikacji zbiorowej, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez samochody.

Kwota dofinansowania dla Gminy Wołczyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 85% (291 052,54 zł), a całkowita wartość projektu to 359 337,63 zł.


Gmina Wołczyn została jednym z partnerów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, który zakłada realizację inwestycji zmniejszających emisję spalin dla 14 samorządów z Subregionu Północnego Opolszczyzny. Wnioskodawcą projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” jest Powiat Kluczborski.

21 czerwca 2017r. Starosta Piotr Pośpiech i partnerzy projektu podpisali umowę z Marszałkami województwa na przekazanie 42 486 324,28 zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 51 834 597,74 zł.

W ramach swojej części zadania pn. „Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn” Gmina Wołczyn zamierza wybudować miejsca postojowe dla rowerów i samochodów, ścieżkę rowerową oraz chodnik, zamontować wiatę odpoczynkową oraz tablice informacyjne. Realizacja operacji zaplanowana jest na 2018 rok.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem