Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Sprawa: Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (szo)
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2
Telefon (077) 4188340 wew. 217
Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający okres zasiłkowy, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
 5. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy oraz osoby wymagającej opieki
 6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opłaty: Brak
Termin załatwiania: W zależności od złożoności sprawy i czasu zgromadzenia dowodów do sprawy.
Wnioski /formularze do pobrania/

 1. Wniosek
 2. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym
 3. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia społecznego
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYMPOPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIUPODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCHW ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R.O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem