Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych

WYDZIAŁ SPRAW SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH

Naczelnik: mgr Andrzej Maliński
email: gzr@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
obrony cywilnej i spraw obronnych
ochrona informacji niejawnych
zarządzanie kryzysowe
nr pokoju 4
nr wew. 229
 
Podinspektor: Jarosław Nylec
Prowadzi sprawy w zakresie:
działalności gospodarczej
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
działalności jednostek OSP
zarządzania kryzysowego
 
Inspektor: mgr inż. Paweł Nowak
email: pawel.nowak@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
obrony cywilnej
gospodarki sprzętem obrony cywilnej
spraw obronnych
spraw wojskowych
nr pokoju 1
nr wew. 215
 
Inspektor: mgr Joanna Franusz
Podinspektor: Anna Rękas
Podinspektor: Monika Zawalińska
Referent: Justyna Przygoda
Pomoc administracyjna: Regina Walczak

email: rodzinne@wolczyn.pl
Prowadzą sprawy w zakresie:
świadczeń rodzinnych
świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego
dodatków mieszkaniowych
dodatków energetycznych
nr pokoju 2
nr wew. 217