Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych

WYDZIAŁ SPRAW SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH

Naczelnik:
mgr Andrzej Maliński
email: gzr@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
obrony cywilnej i spraw obronnych
ochrona informacji niejawnych
zarządzanie kryzysowe
nr pokoju 4
nr wew. 229
 
Inspektor: mgr Anna Duniec
email: meldunki@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
ewidencji ludności
zgromadzenia publiczne
nr pokoju 16
nr wew. 225
 
Inspektor: mgr Dorota Marynowska - Florczak
email: dorota.marynowska@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
dowodów osobistych
promocji i ochrony zdrowia
nr pokoju 17
nr wew. 226
 
Podinspektor: Jarosław Nylec
Prowadzi sprawy w zakresie:
działalności gospodarczej
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
działalności jednostek OSP
zarządzania kryzysowego
 
Iinspektor: mgr inż. Paweł Nowak
email: pawel.nowak@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
obrony cywilnej
gospodarki sprzętem obrony cywilnej
spraw obronnych
spraw wojskowych
nr pokoju 1
nr wew. 215
 
Inspektor: mgr Joanna Franusz
Podinspektor: Anna Rękas
Podinspektor: Monika Zawalińska
Podinspektor: Regina Walczak
email: rodzinne@wolczyn.pl
Prowadzą sprawy w zakresie:
świadczeń rodzinnych
świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego
dodatków mieszkaniowych
dodatków energetycznych
nr pokoju 2
nr wew. 217