Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Naczelnik: mgr inż. Marcin Dłubak
email: marcin.dlubak@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
ochrony środowiska

Inspektor: Wiesława Skotnik
email: geod@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
gospodarki gruntami
nr pokoju 30
nr wew. 213

Pomoc administracyjna: inż. Anna Kucharska
email: a.kucharska@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
realizacji zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
odnowa wsi w gminie Wołczyn
fundusz sołecki

Inspektor: mgr Joanna Ptak - Fioncek
email: joanna.ptak@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
ochrony środowiska
gospodarki odpadami
nr pokoju 31
nr wew. 214

Inspektor: Przemysław Panicz
Prowadzi sprawy w zakresie:
realizacji zadań związanych z dzierżawą gruntów rolnych i nierolnych
realizacji zadań związanych z wycinką drzew
nr pokoju 29
nr wew. 212