Wydział Podatków i Opłat

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Grażyna Majcherska
email: g.majcherska@wolczyn.pl
Inspektor: mgr Dagmara Siudak - Juszczak
d.juszczak@wolczyn.pl
Inspektor: mgr Anna Płotycia
a.plotycia@wolczyn.pl
Prowadzą sprawy z zakresu:
windykacji zobowiązań podatkowych
opłaty skarbowej
nr pokoju 6, 7
nr wew. 218, 219

Podinspektor: Krystyna Jastrzębska
k.jastrzebska@wolczyn.pl
Inspektor: mgr Anna Świątek Tokarska
email: ania.tokarska@wolczyn.pl
Prowadzą sprawy w zakresie:
wymiaru podatków i opłat lokalnych
nr pokoju 8
nr wew. 220

Inspektor: mgr Barbara Kaczmarczyk
email: b.kaczmarczyk@wolczyn.pl
Inspektor: mgr Agnieszka Przybysz
email: a.przybysz@wolczyn.pl
Prowadzą sprawy z zakresu:
wymiaru wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
nr pokoju 11, 12
nr wew. 223, 224