Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik: mgr Elżbieta Bar
email: elzbieta.bar@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie: organizacja i funkcjonowanie Urzędu
nr pokoju 34
nr wew. 231

Inspektor: Maria Olejnik
email: organizacyjny@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie: spraw osobowych pracowników
nr pokoju 34
nr wew. 231

Podinspektor: Regina Schudok
email: info@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie: obsługi interesantów
Biuro obsługi interesanta
nr wew. 216

Inspektor: inż. Kazimierz Kostera
email: kostera@wolczyn.pl
nr pokoju 41
nr wew. 232

Operator urządzeń powielających: Henryk Chmielewski
Pomoc administracyjna: mgr Wojciech Dobrowolski