Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy: mgr inż. Katarzyna Krawiec
email: fk@wolczyn.pl

Zastępca Skarbnika Gminy: mgr Danuta Szlachta
email: danuta.szlachta@wolczyn.pl

Inspektor: Katarzyna Wiśniewska
Inspektor: mgr Sabina Sroka
Prowadzą sprawy w zakresie:
księgowości budżetowej i płac
nr pokoju 22, 23
nr wew. 208, 209

Podinspektor: Krystyna Bar
Podinspektor: mgr Justyna Dunaj

Prowadzą sprawy w zakresie:
księgowości budżetowej
nr pokoju 24
nr wew. 210