Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Naczelnik: mgr Marcin Kaczmarczyk
email: m.kaczmarczyk@wolczyn.pl
email: oswiata@wolczyn.pl
Podinspektor: mgr Damian Woźny
email: d.wozny@wolczyn.pl
Podinspektor: mgr Wioletta Harmatiuk

Prowadzą sprawy w zakresie:
spraw kadrowych dyrektorów szkół
kontroli realizacji obowiązku nauki
postępowań przetargowych na dowóz uczniów
stypendiów szkolnych
nr pokoju 11, 12
nr wew. 223, 224

Pomoc administracyjna: Grzegorz Zator