Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

p.o. Naczelnika: mgr Marcin Kaczmarczyk
email: m.kaczmarczyk@wolczyn.pl
Pomoc administracyjna: mgr Damian Woźny
email: d.wozny@wolczyn.pl
Pomoc administracyjna: Tadeusz Olejnik
email: oswiata@wolczyn.pl

Prowadzą sprawy w zakresie:
spraw kadrowych dyrektorów szkół
kontroli realizacji obowiązku nauki
postępowań przetargowych na dowóz uczniów
stypendiów szkolnych
nr pokoju 11, 12
nr wew. 223, 224

Podinspektor: Grzegorz Zator
Prowadzi sprawy z zakresu:
organizacji i koordynacji imprez rekreacyjnych i sportowych