Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Referatu
Zastępca Kierownika USC
:
mgr Dorota Marynowska - Florczak
email: dowody@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
dowodów osobistych
akt stanu cywilnego
nr pokoju 17
nr wew. 226

Zastępca Kierownika USC: mgr Piotr Napieraj
email: usc@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
rejestracja urodzeń
rejestracja małżeństw
rejestracja zgonów
nr pokoju 14
nr wew. 228

Inspektor: mgr Anna Duniec
email: meldunki@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
ewidencji ludności
zgromadzenia publiczne
nr pokoju 16
nr wew. 225