Referat Zamówień Publicznych, Budownictwa i Funduszy Europejskich

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, BUDOWNICTWA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Kierownik: mgr Leon Chabraszewski
email: leonchabraszewski@wolczyn.pl

Inspektor: mgr Joanna Staszków
email: jstaszkow@wolczyn.pl

nr pokoju 19
nr wew. 245