Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
email: promocja@wolczyn.pl

Kierownik referatu: mgr Joanna Ptak - Fioncek
email: joanna.ptak@wolczyn.pl

Pomoc administracyjna: mgr Aleksandra Grabowska - Przybysz

nr pokoju 32a
nr wew. 230