Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
email: promocja@wolczyn.pl

Kierownik referatu: mgr inż. Bożena Grabas
email: b.grabas@wolczyn.pl

Podinspektor: Bogdan Zając
email: b.zajac@wolczyn.pl
nr pokoju 32a
nr wew. 230