Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
email: promocja@wolczyn.pl

Kierownik referatu: mgr Joanna Ptak - Fioncek
email: joanna.ptak@wolczyn.pl

Inspektor: Bogdan Zając
email: b.zajac@wolczyn.pl

Pomoc administracyjna: Katarzyna Atłachowicz
k.atlachowicz@wolczyn.pl

nr pokoju 32a
nr wew. 230