Audytor Wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Małgorzata Muzyka

email: audyt@wolczyn.pl

Prowadzi sprawy w zakresie:
audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych
nr pokoju 40
nr wew. 203