Władze Gminy Wołczyn

          mgr Jan Leszek Wiącek            Zdjęcie burmistrza

Burmistrz Wołczyna,
lat: 59
Żona: Helena
Dzieci: Justyna, Katarzyna, Maciej
Wykształcenie: wyższe.

 

Funkcję burmistrza pełni od 2002 r. W wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskał 76,5% poparcia mieszkańców miasta i gminy Wołczyn.
Wspólnie z radnymi, pracownikami jednostek jak i wieloma społecznikami podejmuje działania zmierzające do inwestowania w oświatę, drogi, infrastrukturę wodociągową i kanalizację, oświetlenie, inicjatywy społeczne itd.,
a więcw systematyczny rozwój gminy.

Organizator imprez środowiskowych i integracyjnych. Współorganizator imprez kulturalnych - "Dni Wołczyna", inicjator nawiązania pierwszych kontaktów partnerskich z partnerską gminą Hassloch.
Założyciel samorządowego zespołu "BURAKY".

SZANOWNY MIESZKAŃCU
Jeśli chcesz przekazać informację bezpośrednio Burmistrzowi np. na temat:
- jak funkcjonuje Urząd i podległe jednostki
- jakie są najpilniejsze problemy, które Twoim zdaniem należy
rozwiązać w mieście i gminie
- jak obsługiwany jesteś w Urzędzie Miejskim
- co Twoim zdaniem jest bulwersujące a co przykładem do
naśladowania lub inne sprawy, o których chciałbyś porozmawiać
z Burmistrzem
- jeżeli nie masz czasu, lub z innego powodu nie możesz przekazać
informacji lub podzielić się swoim zdaniem z Burmistrzem
W tym celu uruchomiono adres e-mail:

burmistrz@wolczyn.pl

Odbiorcą Twoich wiadomości zawsze będzie Burmistrz, który w miarę możliwości udzielał będzie na wszelkie e-maile, odpowiedzi.

Niezależenie od tego możesz skorzystać z bezpośredniego spotkania
z Burmistrzem, który przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godzinach od 14:00 do 15:45.


 

mgr inż. Bogusław Adaszyńskiwice

Zastępca Burmistrza Wołczyna
Lat: 56
Żona: Krystyna
Dzieci: Aleksandra, Michał
Wykształcenie: wyższe

email: b.adaszynski@wolczyn.pl