Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Kontakt z urzędnikiem

Numery telefoniczne na centrale Urzędu Miejskiego:
77 4188446; 77 4188604; 77 4188424; 77 4188344; 77 4188340;

Nazwa komórki organizacyjnej

Imię i nazwisko + adres
e-mail

Numer wew. lub nr bezpośredni

Nr pokoju

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

burmistrz@wolczyn.pl

 

26

Za-ca Burmistrza

Bogusław Adaszyński

b.adaszynski@wolczyn.pl

 

27

Sekretarz Gminy

Beata Siwak

sekretarz@wolczyn.pl

221

36

Skarbnik Gminy

Katarzyna Krawiec

fk@wolczyn.pl
208 22
Sekretariat - podinspektor

Jadwiga Malińska

jagodamal@wolczyn.pl

202;211

77 4188444

25

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału

Elżbieta Bar

elzbieta.bar@wolczyn.pl

231

34

Podinspektor

Maria Olejnik

organizacyjny@wolczyn.pl

231

34

Inspektor

Kazimierz Kostera

kostera@wolczyn.pl

232

41

Referent

(Biuro Obsługi Interesanta)

Regina Schudok

info@wolczyn.pl

216

 

Operator Urządzeń kopiujących

Henryk Chmielewski

201

33

Pomoc administracyjna

Tadeusz Rasztar

215

1

Personel obsługi

Irena Wydra

Helena Hajnisz

 

5

Biuro Rady Miejskiej

 

Naczelnik

Julita Matelska

radamiejska@wolczyn.pl

205;204

38;39

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy

Katarzyna Krawiec

fk@wolczyn.pl

 

208

22

Z-ca Skarbnika Gminy

Danuta Szlachta

danuta.szlachta@wolczyn.pl

 

210

24

Inspektor

Katarzyna Wiśniewska

209

23

Inspektor

Sabina Sroka

209

23

Podinspektor

Krystyna Bar

210

24

Podinspektor

Elżbieta Tymrakiewicz

210

24

Wydział Podatków i Opłat

Naczelnik Wydziału

Grażyna Majcherska

g.majcherska@wolczyn.pl

219

7

Inspektor

(podatki)

Dagmara Siudak - Juszczak

218

6

Inspektor

(podatki)

Anna Płotycia

218

6

Podinspektor

(podatki)

Krystyna Jastrzębska

220

8

Podinspektor

(podatki)

Elżbieta Jaskólska

220

8

Inspektor

(podatki)

Anna Świątek – Tokarska

ania.tokarska@wolczyn.pl
220 8

Inspektor

(opłaty za śmieci)

Barbara Kaczmarczyk

b.kaczmarczyk@wolczyn.pl

 

224

12

Inspektor

(opłaty za śmieci)

 

Agnieszka Przybysz

a.przybysz@wolczyn.pl

 

223

11

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Naczelnik Wydziału

Tomasz Olejnik

techniczny@wolczyn.pl

 

207

18

Inspektor

Jolanta Kowalik

jolanta.kowalik@wolczyn.pl

206

18

Inspektor

Henryk Malkiewicz

henryk.malkiewicz@wolczyn.pl

 

206

18

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Naczelnik Wydziału

Marcin Dłubak

marcin.dlubak@wolczyn.pl

 

213

30

Inspektor

Wiesława Skotnik

geod@wolczyn.pl

213

30

Inspektor

Przemysław Panicz

214

31

Pomoc administracyjna

Anna Kucharska

a.kucharska@wolczyn.pl

212

29

Inspektor

Joanna Ptak - Fioncek

joanna.ptak@wolczyn.pl

214

31

Wydział Spraw Społeczno Obywatelskich i Obronnych

Naczelnik Wydziału

Andrzej Maliński

gzr@wolczyn.pl

229

4

Inspektor

(ewidencja ludności)

Anna Duniec

meldunki@wolczyn.pl

225

16

Inspektor

(dowody osobiste)

Dorota Marynowska Florczak

dorota.marynowska@wolczyn.pl

226

17

Inspektor

(obrona cywilna)

Paweł Nowak

pawel.nowak@wolczyn.pl

215

1

Podinspektor

(działalność gospodarcza)

Jarosław Nylec

215

1

Inspektor

Joanna Franusz

rodzinne@wolczyn.pl

217

2;3

Podinspektor

Anna Rękas

rodzinne@wolczyn.pl

217

2;3

Podinspektor

Monika Zawalińska

rodzinne@wolczyn.pl

217 2;3

Podinspektor

Regina Walczak

rodzinne@wolczyn.pl

217

2;3

Mechanik samochodowy

Krzysztof Mrugalski

 

 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

Naczelnik Wydziału

Tadeusz Olejnik

oswiata@wolczyn.pl

235

37

Inspektor

Marcin Kaczmarczyk

m.kaczmarczyk@wolczyn.pl

234

37

Pomoc administracyjna

Damian Woźny
d.wozny@wolczyn.pl

234 37

Podinspektor

Grzegorz Zator

77 4189806

hala widowiskowo -sportowa

Kierowcy

Krzysztof Duda

Janusz Juszczak

Kamil Rajmer

 

 

Personel obsługi hali widowiskowo -sportowej

Teresa Ambroszewska

Małgorzata Szmyd

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika

Piotr Napieraj

usc@wolczyn.pl

228

14

Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej

Kierownik Referatu

Bożena Grabas

b.grabas@wolczyn.pl

230

32A

Podinspektor

Bogdan Zając

promocja@wolczyn.pl

230

32A

Referat Zamówień Publicznych, Budownictwa i Funduszy Europejskich

Kierownik Referatu

Leon Chabraszewski

leonchabraszewski@wolczyn.pl

245

19

Inspektor

Joanna Staszków

jstaszkow@wolczyn.pl

245

19

Biuro Rady Miejskiej

Naczelnik

Julita Matelska

radamiejska@wolczyn.pl

205

38

Samodzielne stanowiska

Audytor Wewnętrzny

Małgorzata Muzyka

audyt@wolczyn.pl

203

40

Specjalista ds. BHP

Adam Kawałko

227

35

Radca prawny

Gotfryd Grosz

203

40

Komenda Straży Miejskiej

Komendant

Andrzej Szajniuk

sm@wolczyn.pl

77 4189300

ul. Rzeczna 3 Wołczyn

Inspektor

Sylwester Mazurek

sm@wolczyn.pl

77 4189300

ul. Rzeczna 3 Wołczyn