Kontakt z urzędnikiem

Numery telefoniczne na centrale Urzędu Miejskiego:
77 4188446; 77 4188604; 77 4188424; 77 4188344; 77 4188340;

Nazwa komórki organizacyjnej

Imię i nazwisko + adres
e-mail

Numer wew. lub nr bezpośredni

Nr pokoju

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek
burmistrz@wolczyn.pl

 

26

Za-ca Burmistrza

Bogusław Adaszyński
b.adaszynski@wolczyn.pl

 

27

Sekretarz Gminy

Beata Siwak
sekretarz@wolczyn.pl

221

36

Skarbnik Gminy

Katarzyna Krawiec
fk@wolczyn.pl

208 22
Sekretariat - podinspektor

Jadwiga Malińska

jagodamal@wolczyn.pl

202;211

25

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału

Elżbieta Bar
elzbieta.bar@wolczyn.pl

231

34

Podinspektor

Maria Olejnik
organizacyjny@wolczyn.pl

231

34

Inspektor

Kazimierz Kostera
kostera@wolczyn.pl

232

41

Podinspektor
(Biuro Obsługi Interesanta)

Regina Schudok
info@wolczyn.pl

216

 

Operator Urządzeń kopiujących

Henryk Chmielewski

201

33

Pomoc administracyjna

Tadeusz Rasztar

215

1

Personel obsługi

Irena Wydra
Helena Hajnisz

 

5

Biuro Rady Miejskiej

 

Naczelnik

Julita Matelska
radamiejska@wolczyn.pl

205;204

38;39

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy

Katarzyna Krawiec
fk@wolczyn.pl

208

22

Z-ca Skarbnika Gminy

Danuta Szlachta
danuta.szlachta@wolczyn.pl

210

24

Inspektor

Katarzyna Wiśniewska

209

23

Inspektor

Sabina Sroka

209

23

Podinspektor

Krystyna Bar

210

24

Podinspektor Justyna Dunaj 210 24

Wydział Podatków i Opłat

Naczelnik Wydziału

Grażyna Majcherska
g.majcherska@wolczyn.pl

219

7

Inspektor (podatki)

Dagmara Siudak - Juszczak
d.juszczak@wolczyn.pl

218

6

Inspektor (podatki)

Anna Płotycia
a.plotycia@wolczyn.pl

218

6

Podinspektor (podatki)

Krystyna Jastrzębska
k.jastrzebska@wolczyn.pl

220

8

Inspektor (podatki)

Anna Świątek – Tokarska

ania.tokarska@wolczyn.pl
220 8

Inspektor (opłaty za śmieci)

Barbara Kaczmarczyk
b.kaczmarczyk@wolczyn.pl

224

12

Inspektor (opłaty za śmieci)

 Agnieszka Przybysz
a.przybysz@wolczyn.pl 

223

11

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji

Naczelnik Wydziału

Marcin Dłubak
marcin.dlubak@wolczyn.pl
techniczny@wolczyn.pl

207

18

Z-ca Naczelnika Wydziału 

Joanna Ptak - Fioncek
joanna.ptak@wolczyn.pl

 
214  31

Inspektor

Jolanta Kowalik
jolanta.kowalik@wolczyn.pl

206

18

Inspektor

Henryk Malkiewicz
henryk.malkiewicz@wolczyn.pl

206

18

Inspektor

Wiesława Skotnik
geod@wolczyn.pl

213

30

Inspektor

Przemysław Panicz

214

31

Podinspektor

Anna Kucharska
a.kucharska@wolczyn.pl

213

30

Podinspektor Joanna Kulej
j.kulej@wolczyn.pl
212 29

Wydział Spraw Społeczno Obywatelskich i Obronnych

Naczelnik Wydziału

Andrzej Maliński
gzr@wolczyn.pl

229

4

Inspektor (obrona cywilna)

Paweł Nowak
pawel.nowak@wolczyn.pl

215

1

Podinspektor
(działalność gospodarcza)

Jarosław Nylec

215

1

Inspektor

Joanna Franusz
rodzinne@wolczyn.pl

217

2;3

Podinspektor

Anna Rękas
rodzinne@wolczyn.pl

217

2;3

Podinspektor

Monika Zawalińska
rodzinne@wolczyn.pl

217 2;3

Pomoc administracyjna

Regina Walczak

217

2;3

Referent Justyna Przygoda
rodzinne@wolczyn.pl
217 2;3

Mechanik samochodowy

Krzysztof Mrugalski

 

 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

Naczelnik Wydziału

Marcin Kaczmarczyk
m.kaczmarczyk@wolczyn.pl

235

37

Pomoc administracyjna Tadeusz Olejnik
oswiata@wolczyn.pl
235 37

Pomoc administracyjna

Damian Woźny
d.wozny@wolczyn.pl

234 37

Podinspektor

Grzegorz Zator

77 4189806

hala widowiskowo -sportowa

Kierowcy

Krzysztof Duda
Janusz Juszczak
Kamil Rajmer

 

 

Personel obsługi hali widowiskowo -sportowej

Teresa Ambroszewska
Małgorzata Szmyd

 

 

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Referatu
Zastępca Kierownika USC

Dorota Marynowska Florczak
dowody@wolczyn.pl
226 17

Zastępca Kierownika USC

Piotr Napieraj
usc@wolczyn.pl

228

14

Inspektor (ewidencja ludności) Anna Duniec
meldunki@wolczyn.pl
225 16

Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej

Kierownik Referatu

Bożena Grabas
b.grabas@wolczyn.pl

230

32A

Podinspektor

Bogdan Zając
promocja@wolczyn.pl

230

32A

Pomoc administracyjna Katarzyna Atłachowicz
k.atlachowicz@wolczyn.pl
230 32A

Referat Zamówień Publicznych, Budownictwa i Funduszy Europejskich

Kierownik Referatu

Leon Chabraszewski
leonchabraszewski@wolczyn.pl

245

19

Inspektor

Joanna Staszków
jstaszkow@wolczyn.pl

245

19

Biuro Rady Miejskiej

Naczelnik

Julita Matelska
radamiejska@wolczyn.pl

205

38

Samodzielne stanowiska

Audytor Wewnętrzny

Małgorzata Muzyka
audyt@wolczyn.pl

203

40

Specjalista ds. BHP

Adam Kawałko

227

35

Radca prawny

Gotfryd Grosz

203

40

Komenda Straży Miejskiej

Komendant

Andrzej Szajniuk
sm@wolczyn.pl

77 4189300

ul. Rzeczna 3 Wołczyn

Inspektor

Sylwester Mazurek
sm@wolczyn.pl

77 4189300

ul. Rzeczna 3 Wołczyn