Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej

icoZapraszamy organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do zgłaszania swoich kandydatów do prac w Komisji opiniującej oferty dotyczące otwartych konkursów ofert z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki, ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 1 marca 2018 roku.

Ogłoszenie o naborze

Sercem malowane - twórcze pasje Kobiet

icoZapraszamy wszystkie mieszkanki powiatu kluczborskiego do wzięcia udziału w XVI wystawie Sercem malowane - twórcze pasje Kobiet. Swoje prace można złożyć w kluczborskim muzeum 26 i 27 lutego 2018 r. Wernisaż odbędzie się 4 marca 2018 r. o godzinie 12.00.

plakat 2018 200

I Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych o Puchar Burmistrza Wołczyna

ico

W sobotę 10 lutego 2018 r. w hali widowiskowo – sportowej w Wołczynie został rozegrany I Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych o puchar Burmistrza Wołczyna. W zawodach zagrały drużyny reprezentowane przez pracowników Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Urzędu Miejskiego w Kluczborku, Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

Czytaj więcej...

WOŁCZYŃSKI ISANDER - zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia!

isanderW tym roku po raz dwudziesty przyznane zostaną statuetki „Wołczyński Isander”. To honorowe wyróżnienie ustanowione przez Radę Miejską w Wołczynie i przyznawane osobom, firmom i instytucjom, które wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu wołczyńskiego. Statuetki przyznawane są w trzech kategoriach: 1. Promocja Miasta i Gminy Wołczyn, 2. Działalność Społeczna i Charytatywna, 3. Biznes i Przedsiębiorczość w działalności: rolniczej i pozarolniczej.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tego wyróznienia. Zasady oraz karta zgłoszeń znajduje się poniżej w załączeniu. Termin na przyjmowanie wniosków upływa 15 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

Informacja o comiesięcznym obowiązku wysyłania pliku JPK_VAT przez wszystkich przedsiębiorców

VAT JPKOd 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy - również mikro - którzy rozliczają podatek VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT ( rejestr sprzedaży i zakupów VAT ) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
Więcej informacji:http://www.finanse.mf.gov.pl/strona-glowna
Informacja dotycząca JPK_VAT: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk,
Informacja dotycząca założenia profilu zaufanego: https://pz.gov.pl/pz/index

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami

icoBurmistrz Wołczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych Podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zasady przyznawania dotacji

Sukcesy solistek "Wielokropek" na XII wojewódzkim festiwalu piosenki obcojęzycznej "Śpiewamy razem" w Opolu

IKONAW dniach 6-7.02.2018 w auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się XII Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewamy Razem”. Organizatorem tego festiwalu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Opolu, oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Po raz drugi wzięły w nim udział solistek zespołu artystycznego „Wielokropek” działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie: Roksana Nowak, Aleksandra Ryszka, Karolina Sytniewska i Roksana Teodorowska.

Czytaj więcej...

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego

Logo MBOW ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłosić projekty zadań, które są inicjatywą obywatelską przyczyniającą się do rozwoju Województwa Opolskiego. Inicjatywą obywatelską może być realizacja zadań o charakterza prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym. Zgłoś zadanie - do wydania od 50 tys. zł do 100 tys. zł w powiecie oraz 70 tys. zł do 150 tys. zł w subregionie.

Regulamin i dokumenty do pobrania. 

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego

icoZarząd Województwa Oplskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Oploskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi oraz współpracy międzynarodowej.

 Zasady przyznawania dotacji