Odnowione elewacje kamienic w Wołczynie

W drugim kwartale br. wykonano remont elewacji kolejnych dwóch budynków mieszkalnych nr 2 i 3 przy Placu Wolności w Wołczynie. Prace remontowe prowadziło wołczyńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które wkonało  nową elewację wraz z dociepleniem i orynnowaniem kamienic. Łączny koszt prac remontowych wyniósł blisko 60 000 zł. 

                                 Plac Wolności 24.08.2017 0171       Wyremontowana elewacja budynku przy Placu Wolności w Wołczynie1 

Ognisko Klubu Seniora na pożegnanie lata

icoW sobotę 26 sierpnia br. na boisku sportowym w Gierałcicach, seniorzy z Wołczyna, działający w Kole Emerytów i Rencistów spotkali się na corocznej biesiadzie przy ognisku z okazji pożegnania lata. W imprezie wzięło udział 60 członków koła. W tym roku zamiast tradycyjnych kiełbasek daniem głównym ogniska był pieczony prosiak.

Czytaj więcej...

Mobilny Punkt Informacyjny

punkt informacyjnyInformujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu. Dyżur będzie miał miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22B w dniu 7 września (czwartek) 2017 r. w godz. 9.00 – 12.00. Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
W razie pytań prosimy o kontakt z GPI w Opolu, tel.: 77 44 04 720-722, e-mail: info@opolskie.pl

Do nabycia atrakcyjny teren inwestycyjny w Gminie Wołczyn

Herb Wołczyna bez tłaW miesiącu czerwcu br. w wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż ogłoszonego przez syndyka masy upadłości byłych Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A w Wołczynie w likwidacji  w upadłości doszło do sprzedaży części działek po byłym zakładzie. Z 20 hektarowej oferty inwestycyjnej sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 10,0696 ha. Nabywcą terenów inwestycyjnych została firma Meble Piaski - producent z Wielkopolski. Pozostało jeszcze do sprzedaży 8,948 ha, które zostały ogłoszone do przetargu na sprzedaż przez syndyka masy upadłościowej. Oferty kupna można składać do 29 września 2017 r w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p.20 , 45-325 Opole.
Więcej informacji na temat przetargu na sprzedaż terenów na plakacie.

LINOPŁYT 200

Dożynki w naszych sołectwach

dożynkiSołectwa z Gminy Wołczyn rozpoczęły okres dożynkowy. Jako pierwsze świętowało sołectwo Duczów Mały i Wielki w dniu 26 sierpnia. Uroczystość dożynkowa tradycyjnie zorganizowana była w Parku w Duczowie, gdzie ze starym dożynkowym zwyczajem odbył się obrzęd dzielenia chlebem.

Czytaj więcej...

Odnowiona przydrożna kapliczka w Ligocie Wołczyńskiej

Inicjatorami renowacji kapliczki była Rada Sołecka wraz z Sołtysem Ligoty Wołczyńskiej. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności udało się odnowić kapliczkę, której historia sięga blisko 100 lat. Odnowiono elewację zewnętrzną, daszek oraz pomalowano ściany wewnątrz kapliczki i oświetlono lampą solarną. Całkowita wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą około 8 000 zł. Środki finansowe na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego oraz dobrowolnych składek mieszkańców.
Uroczyste poświęcenie kapliczki planowane jest na miesiąc wrzesień.

200

Rusza przebudowa kolejnych dróg w gminie Wołczyn

icoZ końcem miesiąca sierpnia w gminie Wołczyn rozpoczną się prace budowlane na kolejnych odcinkach dróg tj.: droga dojazdowa do gruntów rolnych w Wąsicach (ul. Główna), droga dojazdowa do gruntów rolnych w Wąsicach (ul. Opolska), ul. E.Orzeszkowej w Wołczynie oraz droga w Wierzbicy Dolnej.

Czytaj więcej...