Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi – podsumowało Program Odnowy Wsi

icoW poniedziałek 1 października Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi wraz z Radą Sołecką dokonało podsumowania zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Programu Odnowy Wsi.

Mieszkańcy i zaproszeni goście, wśród których był m.in. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz z-ca burmistrza Wołczyna Bogusław Adaszyński spotkali się w parku przy stawach w Skałagach. Sołtys Skałąg Józef Schatt wraz z małżonką Jolantą, radną gminy Wołczyn oprowadzili zgromadzonych po zrewitalizowanym parku i opowiedzieli o pracach jakie zostały wykonane i jakie środki na to pozyskano oraz jak w te zadania angażowali i angażują się mieszkańcy Skałag. Po spacerze już w świetlicy wiejskiej liderzy Programu Odnowy Wsi dokonali podsumowania działalności za lata 2010 – 2018 w ramach tego programu, zebrani mogli zobaczyć prezentację pt „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi oraz ochronę biorużnorodności woj. opolskiego” oraz film „20 – lecie Odnowy Wsi województwa opolskiego”. Na koniec dyskutowano na temat jak program Odnowy Wsi wpływa na integrację mieszkańców.