Pożegnaliśmy naszego przyjaciela

NITSCHE

Norbert Nitche zmarł 21 września 2018 roku w wieku 68 lat, mieszkaniec Hassloch, twórca naszego partnerstwa Hassloch – Wołczyn. Dzięki m.in. jego inicjatywie w 2000 roku podpisano umowę partnerską pomiędzy naszymi gminami. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady ds. współpracy partnerskiej przy burmistrzu w Hassloch. Zapamiętamy go jako człowieka oddanego partnerskiej współpracy, gdy tylko wymagała tego sytuacja, potrafił towarzyszyć nam w każdej inicjatywie społecznej, pomocy chorym dzieciom, seniorom, szkołom, sportowcom, organizacjom społecznym, zgromadzeniom religijnym… Z podobnymi sobie współtworzył nowy obraz wołczyńskiej wrażliwości.

Norbert Nitche był inicjatorem współpracy z Nienieckim Czerwonym Krzyżem w wyniku której przekazano wołczyńskiemu Zakładowi Opieki Leczniczej ponad 20 wózków inwalidzkich. Organizował w Hassloch akcję zbiórki krwi w poszukiwaniu dawcy szpiku kostnego dla chorego mieszkańca Wołczyna, zbiórki charytatywne dla chorych dzieci z gminy Wołczyn. Wspierał corocznie akcję „Serce dla Wołczyna”, współpracował m.in. z jednostkami OSP z gminy, organizacjami sportowymi, myśliwymi, rezerwistami czy policją. Jego priorytetem była zawsze ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi grupami partnerskimi, polegająca na bezpośrednich spotkaniach i kontaktach z ludźmi o podobnych zainteresowaniach oraz zaangażowanych w rozwój partnerstwa gmin. Za swoją działalność charytatywną i zaangażowanie społeczne we współpracę partnerską otrzymał Statuetkę Wołczyńskiego „Isandra” w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”. Był wspaniałym, godnym zaufania człowiekiem, który zapisze się w naszej pamięci jako osoba nie odmawiająca innym pomocy, jako osoba całym sercem zaangażowana w rozwój partnerstwa naszych gmin. Jego strata spowodowała pustkę w życiu wszystkich, którzy go znali.