Gmina Wołczyn złożyła wniosek o dofinansowanie remontu ul. Młyńskiej w Wołczynie

Herb Wołczyna bez tłaBurmistrz Wołczyna w odpowiedzi na ogłoszony na rok 2019 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” złożył wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Młyńskiej w Wołczynie. 

W ramach zadania planowane jest wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Koszty realizacji zadania zostały oszacowane na 300 tys. zł, z czego niecałe 50% to wnioskowana dotacja z PRGiPID. Obecnie wniosek zostanie poddany ocenie przez zgodnie z kryteriami określonymi w Programie. Ogłoszenie przez wojewodów list wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej zaplanowane jest na 27 października, natomiast na zatwierdzenie i ogłoszenie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania Wojewoda ma czas do końca grudnia tego roku. Po otrzymaniu dofinansowania, gmina przystąpi do realizacji tego remontu.