Podpisano umowę na budowę tężni solankowej w Wołczynie.

icoDzisiaj w Urzędzie Miejskim w Wołczynie Burmistrz Jan Leszek Wiącek, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy podpisali umowę dotacyjną na budowę w naszym mieście ogrodu z tężnią solankową zasilaną wodą z wołczyńskich źródeł termalnych.

Na to zadanie pn." Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn" gminie udało się pozyskać blisko 900 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Ochrona różnorodności biologicznej. Oprócz tężni w ogrodzie powstanie pawilon edukacyjny poświęcony roślinom słonolubnym tzw. halofitom oraz deptaki i ławki. Wszystkie obiekty zostaną usytuowane na terenie tzw. Koziego Parku. Dodatkowo w ramach tego projektu planuje się wyremontować zbiornik wodny w Krzywiczynach, który pozwoli na odtworzenie siedlisk i rozrodu płazów, ptaków wodno - błotnych i innych gatunków związanych z wodami. Szacowany koszt inwestycji, to ponad 1 milion złotych. Umowa na dofinansowanie podpisana, w związku z tym gmina jeszcze w tym roku przystąpi do opracowania dokumentacji projektowo - technicznej, a prace budowlane i przyrodnicze realizowane będą w roku 2019.