Prace kanalizacyjne w Skałągach dobiegają końca

icoStopień zaawansowania prac dotyczących budowy kanalizacji w miejscowości Skałągi jest bardzo duży. Na dzień dzisiejszy wykonano już w całości kanalizację tłoczoną (tranzytową) pomiędzy miejscowościami Skałągi - Brzezinki oraz większości prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Skałągach. Wszystkie prace kanalizacyjne zakończą się z końcem września br.

Inwestycję kanalizacyjną realizuje wołczyński Zakład Wodociągów i Kanalizacji i jest ona kontynuacją dużego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn” rozpoczętego przez Zakład w roku ubiegłym. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł, z czego pozyskane przez ZWiK dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 wynosi ponad 7 mln zł. W ramach tego projektu wykonano już kanalizację sanitarną w Krzywiczynach, rozbudowano system monitoringu i zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną. Zakupiono także specjalistyczny samochód asenizacyjny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wybudowana będzie także panelowa słoneczna suszarnia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Wołczynie. Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienie wykonawcy suszarni.