Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn

icoGmina Wołczyn zakończyła realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn” współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach VII naboru na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa i został pozytywnie rozpatrzony. Celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołczyn poprzez wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wołczyn w sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach realizacji powyższego zadania Gmina Wołczyn zakupiła oraz przekazała jednostkom OSP następujące wyposażenie: zestawy ratownictwa medycznego R1, parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, agregat prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, pilarka do drewna, defibrylator, piła ratownicza do szyb klejonych. Sprzęt został przekazany jednostkom na podstawie umów darowizny.
Łączny koszt zadania wyniósł 53 680,46 zł, z czego wkład własny gminy stanowił 1% wartości zadania tj. 536,81 zł.

Zdjęcia archiwum Wołczyńskiego Ośrodka Kultury