Kierunek FIO 2018

dolina stobrawy

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2018” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na: Ralizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego. 

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim. Termin składania wniosków 02.08.2018 r. - 22.08.208 r.
Szczegółowe informacje w linku http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fio-2018-ogloszenie-o-naborze-wnioskow/