Szkolenia ze środków unijnych

bur 3g korektaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako operator regionalny w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzi czteroletni projekt wspierania przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Istniej możliwość pozyskania przez przediębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych (z RPO WO 2014 - 2020)

Więcej informacji:
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html,

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-voucherow-zwiekszajacych-konkurencyjnosc-msp-dzialajacych-w-obszarze-inteligentnych-specjalizacji-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego--23.html,

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl