Rozmowa z Burmistrzem Wołczyna w Loży Radiowej

pobraneW dniu 26.07.2018 r. Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek był gościem Samorządowej Loży Radiowej w Radiu Ople. W programie rozmawiano o podjętej przez wołczyński samorząd uchwale wprowadzającej zakaz sprzedaży napojów alkoholowych od godziny 22.00 do godziny 6.00, która została wprowadzona w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców związane z zachowaniem osób kupujących i spożywających alkohol w miejscach publicznych w porze nocnej i liczne interwencje służb porządkowych z tego powodu. Następnie burmistrz odniósł sie do artykuł pt. "Bogate miasta coraz bogatsze, a biedne coraz biedniejsze", który ukazał się w wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej, w którym sformułowanie o najbiedniejszej gminie jest niewątpliwie krzywdzące i nieadekwatne do kondycji gminy i rzeczywistej zdolności w realizacji naszych zadań. Na koniec rozmawiano o sprawie dotyczącej nielegalnego wycinania drzew na terenie gminy Wołczyn.
Zapraszamy do wysłuchania.

zdjecie